Lyssna på sidan Lyssna

Bilaga 2: Åtgärdstrappor som används i Frostvikens rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Frostviken (2022/2023).

Enskild elev

 • Tillsägelse till elev.
 • Prata med eleven utanför klassrummet enskilt. Informera sedan mentor(er)
 • Kontakta vårdnadshavare - Rådfråga rektor vid behov.
 • Flera incidenter under en vecka eller incident som är väldigt allvarlig: kalla hit vårdnadshavare tillsammans med berörd elev till skolan för ett möte, tillsammans med elevens mentor(er) samt annan berörd personal. Dokumentera under träffen: vad har hänt, åtgärder, när man ska återkoppla.
 • Gemensam diskussion/information i kollegiet.
 • Samtal med rektor och vårdnadshavare.
 • Anmälan till socialtjänsten.
 • Avstängning från skolan.

Flera involverade elever

 • Försök att få en överblick av situationen i samtal med inblandade elever och mentor(er), enskilt om det skulle behövas.
 • Kontakt med vårdnadshavare - rådfråga rektor vid behov.
 • Gemensam diskussion/information i kollegiet.
 • Flera incidenter under samma vecka eller en incident som anses väldigt allvarlig: kalla hit vårdnadshavare till skolan. Oftast två mentor(er) samt annan berörd personal.
 • Samtal med rektor och vårdnadshavare.
 • Anmälan till socialtjänsten.
 • Avstängning från skolan.

Kontakta oss

Frostviksskolan

Skolvägen 10

830 90 Gäddede

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: