Lyssna på sidan Lyssna

Överklaga beslut

Du kan överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut. Det finns två olika sätt att överklaga – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Vilken av de två olika överklagningsätten som får användas beror på vilket slags beslut det gäller och på vem som har fattat beslutet.

Laglighetsprövning

Alla kommunens medlemmar får överklaga ett kommunalt beslut. Det kallas för att göra en laglighetsprövning. Laglighetsprövning är överklagan av beslut om du anser att det inte har gått lagligt till, eller att kommunen har beslutat om något den inte har rätt till att göra.

 

Ditt överklagande ska göras skriftligt till Förvaltningsrätten i Härnösand. Förvaltningsrätten prövar om beslutet är rätt fattat i förhållande till kommunallagen. Det är inte innehållet i beslutet som prövas.

 

Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet. Tiden räknas från den dagen då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du måste förklara vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt.

 

Förvaltningsrätten kan avslå överklagandet, om den anser att beslutet har gått till på ett lagligt sätt. Förvaltningsrätten kan även godkänna överklagandet och upphäva kommunens beslut. Då måste kommunen fatta ett nytt beslut.

Förvaltningsbesvär

När ett beslut påverkar dig personligen, till exempel vid ett beslut om bygglov eller försörjningsstöd, kan du överklaga det. Du kan bara överklaga ett beslut som du personligen berörs av. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga och vem du ska skicka överklagandet till.

 

Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av det.

 

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövas själva sakfrågan och kommunens beslut kan ändras.

Fakta

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut.


Tiden räknas från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla.


Förvaltnings­rätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand
0611-34 98 00
0611-34 98 10 (fax)
forvaltnings­ratteni­harnosand

@dom.se

Förvaltnings­rättens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Carina Wiik
    Biträdande chef för kommunledningsförvaltningen
    0670-161 27

Senast ändrad/granskad: