Lyssna på sidan Lyssna

Trygghets­larm

Ett trygghetslarm är till för att du ska känna trygghet i ditt hem. Genom att trycka på larmklockan som du har runt handleden eller halsen, kan du vid oförutsedda eller akuta situationer kalla på hjälp. Du kan använda ditt larm dygnet runt.

Larmet består av larmklockan och en trygghetstelefon med högtalare som installeras i eluttag. Larmklockan är vattentät så du kan ha den på dig när du duschar eller badar. Det finns speciellt lättryckta larmknappar anpassade för dig med nedsatt handstyrka.


Trygghetslarmet fungerar i din bostad men räckvidden kan variera. Testa gärna ditt larm både inom- och utomhus tillsammans med hemtjänstpersonalen. För din säkerhet är det viktigt att du alltid har larmklockan på dig. Du kan bära den antingen runt handleden eller halsen.

Så här ansöker du om trygghetslarm

Du ansöker om trygghetslarm hos kommunens biståndsenhet. En biståndshandläggare gör sedan en individuell utredning och bedömning av behovet och vilka insatser som kan erbjudas.

Så här fungerar trygghetslarmet

För att larmet ska fungera behöver du ha mobiltäckning eller fiberkabel samt fungerande elledningar. Biståndshandläggare undersöker på plats om de tekniska kraven uppfylls. Om fiberkabel används bör du vara medveten om att du kan behöva köpa en längre kabel som du bekostar själv.

  

Trygghetslarmet går i första hand på elström men vid strömavbrott finns det batterier i trygghetslarmet som övertar driften medan strömavbrottet pågår. Du kan därför tillfälligt dra ur elkontakten vid risk för åska, precis som man gör med andra elapparater. 


När batterierna i trygghetslarmet behöver bytas får hemtjänstpersonalen information om detta genom att trygghetscentralen kontaktar dem. Hemtjänstpersonalen har batterier och byter när det behövs. Trygghetslarmet testas automatiskt med regelbundna intervall men det är ingenting som du märker av.


Trygghetslarmen fungerar med ett digitalt system som går över mobiltelefonnätet, så kallad GSM-funktionalitet. Om mobiltelefonin där du bor är ur funktion kommer larmsignalen att försöka söka upp något annat operatörsnät (så kallad roaming). Det innebär att larmet i de allra flesta fall går fram till larmcentralen även vid Telias avbrott.


Om det pågår ett avbrott i mobiltelefonin kommer personalen inom hemtjänsten att försäkra sig om att alla som har ett trygghetslarm får den hjälp man behöver. Det innebär oftast att du kan få ett eller flera extra besök om det finns risk att larmet inte går fram som det ska.

Vad kostar det?

Du betalar en månadsavgift för ett trygghetslarm. Kostnaden räknas in i maxtaxan. För programmering och installation av larmet tas en engångsavgift ut.

Avgifter för vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning

När du fått trygghetslarm och det visar sig att du av någon anledning inte kan använda eller kommer ihåg att använda larmet kan biståndshandläggaren ompröva beslutet. Då kan du bli erbjuden andra trygghetsskapande insatser.


Nyckelfri låsenhet

I samband med att du får ett trygghetslarm installeras en nyckelfri låsenhet på din ytterdörr. Låsenheten påverkar inte ditt lås. Du och dina närstående använder er hemnyckel som vanligt. Däremot kan behörig personal inom hemtjänsten använda en digital nyckel för att öppna och låsa din dörr och slipper på så sätt hantera nycklar när de besöker dig.


Monteringen av låsenheten kommer utföras av speciellt utbildad personal i kommunen. Låsenheten och monteringen medför ingen kostnad för dig.

Att överklaga ett beslut

Du kan att överklaga beslut enligt socialtjänstlagen om du är missnöjd med beslutet.

Så överklagar du ett biståndsbeslut

Trygg­hets­larmet ersätter inte larm­nummer 112

Blir du akut sjuk och behöver kontakta sjukvård får du snabbast hjälp om du ringer SOS alarm på 112 eller sjukvårds­upplys­ningen 1177.

Vad händer när du larmar?

  • Trygg­hets­larmet ringer upp personal på trygg­hetscent­ralen som svarar inom några minuter.
  • Behöver du hjälp tar de kontakt med hem­tjänst­perso­nalen.
  • Om hem­tjänst­perso­nalen inte får kontakt med dig när du har larmat, ringer de till dig på telefon.
  • Svarar du inte åker hem­tjänst­perso­nalen hem till dig.
  • Det finns personal dygnet runt som kan ta emot ditt larm.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: