Lyssna på sidan Lyssna

Personal på Bredgårdsskolan

Mejl till personalen

Om du vill kontakta någon i personalen via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.


Personal på Bredgårdsskolan

Namn

Titel

Maria Sandberg

Rektor

Personal årskurs F–6 / Fritidshem

Mari Jonsson

Förskollärare

Jonny Mikaelsson

Vik klasslärare åk 1

Emelie Johansson

Klasslärare åk 1

Kristina Ottosson

Klasslärare åk 2

Linda Sandberg

Klasslärare åk 2

Ylva Åkesson

Vik klasslärare åk 3

Ida Eriksson

Klasslärare åk 4

Patrik Gustafsson

Klasslärare åk 4

Amanda Book

Vik klasslärare åk 5

Maria Hammarström

Klasslärare åk 6

Malin Rudfjäll

Lärare, syslöjd

Tommy Jonsson

Lärare, trä- metallslöjd

Kristin Elverum

Lärare, idrott och hälsa

Mikael Semb

Lärare, SVA

Simon Bredin

Elevassistent

Sofie Bergvall

Fritidspedagog

Inga-lill Gahlin

Fritidslärare

Elin Westerlund

Elevassistent, HK lärare

Gunnar Abrahamsson

Förskollärare

Carina Andersson

Fritidspedagog

Pernilla Grip

Elevassistent

Petter Holter

Fritidspedagog

Petter Wallberg

Elevassistent

Sara Åkesson

Fritidspedagog

Lilian Carlsson

Elevassistent

Lena Wessén

Fritidspedagog

Elin Forsberg

Fritidspedagog

Fredrik Orrell

Elevassistent

Rawya Boshara

Fritidspedagog

Kontakta oss

Bredgårdsskolan

Östra Egnahemsgatan 30

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: