Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Personal på Bredgårdsskolan

Mejl till personalen

Om du vill kontakta någon i personalen via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.


Personal på Bredgårdsskolan

Namn

Titel

Maria Sandberg

Rektor

Personal årskurs F–6 / Fritidshem

Mari Jonsson

Förskollärare

Jonny Mikaelsson

Förskollärare

Kristina Ottosson

Klasslärare

Linda Sandberg

Klasslärare

Ylva Åkesson

Vik Klasslärare

Emelie Johansson

Klasslärare

Ida Olofsson

Klasslärare

Marie Landin

Klasslärare

Maria Hammarström

Klasslärare

Ida Eriksson

Klasslärare

Patrik Gustafsson

Klasslärare

Eva-Lena Olofsson

Lärare, syslöjd

Malin Rudfjäll

Lärare, syslöjd

Tommy Jonsson

Lärare, trä- metallslöjd

Kristin Elverum

Lärare, idrott och hälsa

Mikael Semb

Lärare, SVA

Simon Bredin

Elevassistent

Sofie Bergvall

Fritidspedagog

Amanda Book

Fritidspedagog

Inga-lill Gahlin

Fritidspedagog

Elin Westerlund

Elevassistent, HK lärare

Carina Andersson

Fritidspedagog

Pernilla Grip

Fritidspedagog

Petter Holter

Fritidspedagog

Petter Wallberg

Elevassistent

Sara Åkesson

Fritidspedagog

Lilian Carlsson

Elevassistent

Lena Wessén

Fritidspedagog

Nim Isaksson

Fritidspedagog

Elin Forsberg

Fritidspedagog

Fredrik Orrell

Fritidspedagog

Kontakta oss

Bredgårdsskolan

Östra Egnahemsgatan 30

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: