Lyssna på sidan Lyssna
Vybild över Strömsunds tätort.

Din säkerhet

De flesta olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet eller på fritiden. Med rätt kunskap och genom förebyggande arbete går det att minska risken att drabbas av en olycka.

På våra sidor finns information om vad du kan tänka på och hur du kan förebygga att olyckor inträffar vid olika tillfällen.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har information som riktar sig till privatpersoner. På deras webbplats kan de samlat råd som riktar sig direkt till privatpersoner inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor.


Där finns också tips på vad du kan göra när olyckan eller krisen är framme.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Richard Persson
    Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
    0670-169 74

Senast ändrad/granskad: