Lyssna på sidan Lyssna
Checklista.

Checklista för bygglovsansökan

För att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt är det viktigt att du skickar med alla handlingar som vi behöver. Vi har gjort en checklista för att underlätta för dig, skriv ut om du vill och bocka av punkt för punkt.

Planer, skala 1:100

 • Alla våningsplan, även källare och loft.
 • Altaner och terrasser, befintliga och tillkommande.
 • Alla yttre planmått redovisade, befintliga och tillkommande delar.
 • Rumsfunktioner och fast inredning redovisade.
 • Modulmått på dörrar, passager.

Fasader, skala 1:100

 • Alla fasader redovisade med väderstreck för aktuell fasad. Fasad mot norr/söder/väster/öster.
 • Befintliga och blivande markhöjder i fasadliv.

Sektion, skala 1:100/1:50

 • Taklutning.
 • Rumshöjd.
 • Byggnadshöjd.
 • Sockelhöjd. Plushöjd i meter, överkant grund: SH + 1,11.

Situationsplan, skala 1:400 alt. 1:500

 • Tomtgränser.
 • Nybyggnadskarta som underlag vid uppförande av ny huvudbyggnad.
 • Norrpil.
 • Alla befintliga och nya byggnader redovisade.
 • Vinkelräta mått från tomtgränser till byggnader.
 • Fastighetsbeteckning. Fastighetsbeteckning för angränsande fastigheter.
 • Eventuell kraftledning.
 • Namn på sjöar och vattendrag.

Fakta

Det är viktigt att ritningarna är rätt gjorda och i rätt skala.

Se några ritningsexempel

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: