Lyssna på sidan Lyssna

Medicinsk studie- och yrkesvägledning

Elevhälsan erbjuder vid behov stöd kring medicinsk studie- och yrkesvägledning inför ditt studie- och yrkesval.

Glöm inte den medicinska delen av ditt studie- och yrkesval:

  • Har du någon gång besvärats av t ex astma, allergi eller ryggproblem?
  • Har du nedsatt syn eller hörsel?
  • Har du avvikande färgseende?
  • Har du någon kronisk sjukdom?

Elevhälsan erbjuder vid behov stöd kring medicinsk studie- och yrkesvägledning inför ditt studie- och yrkesval. Nedan sedan du exempel på hälsotillstånd som kan orsaka besvär i yrkeslivet.

Astma, allergi och hösnuva

Hantering av allergiframkallande ämnen kan förutom att utlösa astma- eller allergiska besvär, även orsaka en mer långvarig försämring. Beroende på vad man är allergisk mot är vissa yrken inte lämpliga.

  • Arbete med djur och växter (ex. lantbruk, veterinär, florist)
  • Måleri eller arbete med starka lukter (ex. målare, billackerare, frisör)
  • Bageri eller andra dammiga arbeten (ex. bagare, lokalvårdare, snickare)
  • Hantering av livsmedel (ex. restaurang, stor kök)

Handeksem, kontakt eksem, nickelallergi

Följande yrken kan försämra redan befintliga eksem eller utlösa eksem hos känsliga individer. Yrken där man ofta är i kontakt med vatten och kemikalier eller metaller av olika slag.

Frisör, vårdyrken, murare, verkstadsarbetare, bilmekaniker, lokalvårdare. Bank, affär, post.

Mer information om allergier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedsatt hörsel

Vid nedsatt hörsel eller dövhet bör bullriga yrken/miljöer som ex.

plåtslagare, verkstadsyrken, maskinarbete undvikas.

Mer information om nedsatt hörsel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syn

Ser man 0,8 eller bättre med bästa ögat klarar man kraven i de flesta yrken. Dock finns det yrken där fullgod synskärpa utan korrektion krävs.

Yrken som kräver fullgott färgseende: Lokförare och vissa andra arbeten med järnvägsanknytning, yrkespilot, flygledare, sjöbefäl, vissa officersyrken i försvaret, polis.

Det finns också branscher där inte kraven är tvingande utan man bör ha sinne för färger, eller åtminstone kunna skilja dem åt: elektriker, grafiker, florist, billackerare, byggnadsmålare.

Diabetes

Goda möjligheter till brett yrkesval. En fördel med yrken som gör att man klarar regelbundna måltider, motion och sömn.

Epilepsi

De flesta ungdomar med epilepsi kommer i vuxen ålder att bli symtom fria men en mindre andel behöver även i vuxen ålder medicinsk behandling och kontroller. Rådgör med behandlande läkare!

Övrigt

Ovanliga sjukdomstillstånd t.ex. betydande hjärtfel, immundefekter, blodsjukdomar och ortopediska tillstånd. Samråd alltid med behandlande läkare!

Det finns arbeten med hälsokrav som respektive tillsynsmyndighet utfärdare regler för. För att få mer information om yrken och hälsa använd dig av länklistan. För vissa yrken kräver Arbetsmiljöverket (AV) krav på obligatoriska läkarundersökningar med s.k. tjänstbarhetsintyg.

Känner du dig osäker?

Känner du dig osäker prata gärna med din skolsköterska och/eller studie- och yrkesvägledare om just ditt problem kan begränsa ditt framtida studie- och yrkesval. Både för att du inte ska behöva avbryta dina studier och för att motverka att du avstår ett studie- eller yrkesval för att du tror att ditt hälsotillstånd är ett hinder.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: