Lyssna på sidan Lyssna

Dricksvatten

Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten som används i offentlig eller kommersiell miljö eller i livsmedelsverksamhet ska registrera sin dricksvattenanläggning till miljö- och byggavdelningen. Även du som är privatperson och hyr ut ett boende till fler än nio gäster ska anmäla till miljö- och byggavdelningen. Det är den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten som är ansvarig för att verksamheten registreras.

Livsmedelsverkets regler gäller allt dricksvatten som används i kommersiell, offentlig eller livsmedelsverksamhet, oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs. Det kan gälla dricksvatten för till exempel:

  • uthyrning av bostäder (inklusive fritidsboende i rum, stuga eller liknande)
  • restauranger och kaféer
  • skolor, kursgårdar, sjukhem samt tandläkare.

Kommunen har ansvaret för att dricksvattnet som levereras i det kommunala nätet har god kvalitet fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten har fastighetsägaren ansvar för ledningar och dylikt. Du behöver därför inte skicka in en anmälan om vattnet som används i din verksamhet är kommunalt.

E-faktura och autogiro

Gör det enkelt att betala dina fakturor genom att anmäla dig för e-faktura via din internetbank.

Kombinera gärna e-fakturan med autogiro.

Så skaffar du e-faktura

Så skaffar du autogiro

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: