Lyssna på sidan Lyssna

På äldre dar

Det kommer en tid för alla i livet då vi inte kan hålla samma tempo som förut. Att bli äldre kan innebära lite fler risker i vardagen. Men med kunskap och några åtgärder kan du förutse och undvika dem.

Kommunens vård- och socialförvaltning arbetar enskilt och tillsammans med andra aktörer i samhället med olika förbyggande insatser för äldre, till exempel folkhälsodagar, läkemedelsgenomgångar och fallförebyggande arbete. Här är några saker som du som är äldre kan tänka på för att göra din vardag lite säkrare.

Motionera och håll balansen

Med stigande ålder försämras funktionen successivt i flera av kroppens organsystem. Men – det går det att både bibehålla och förbättra kroppens funktioner genom att regelbundet vara fysiskt aktiv. Att vara aktiv förbättrar också balansen. Skulle du ändå falla är chansen att klara fallet utan en allvarlig skada dessutom betydligt större om du har en starkare kropp.

Minska risken att falla i hemmet

När du kommer upp i åren så börjar kroppen att bli mer skör och risken för allvarliga skador vid fall blir större.
Hemma finns det många saker som vi kanske inte tänker på som risker. Det kan vara till exempel trösklar, mattor eller sladdar. Försök syna huset efter tänkbara fallrisker. Är tröskeln ett hinder – ta bort den. Ta bort eller lägg halkskydd under mattorna. Flytta gärna ner föremål som du endast når med hjälp av pall. Badrummet är också ett olycksdrabbat område. Placera gärna ut halkskydd och montera stödhandtag vid behov. Se till att tvål och handduk går att nå från duschen.

Förebygg brand i hemmet

Spisen i köket är ofta en orsak till brand  om den av misstag lämnas på. Det går att installera en värme vakt eller spisvakt som stänger av spisen efter bestämd tid eller som kopplar ifrån den när brandvarnaren ljuder.


Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: