Lyssna på sidan Lyssna
Barn med benen i kors.

Anmälningsskyldighet

Många yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet. Den gäller till exempel för poliser och för dem som arbetar i förskolor, skolor och på barn- och mödravårdscentraler.

Den som arbetar vid en myndighet som berör barn och unga, eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga, ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och unga samt personal i vård och omsorg.

Hjälpa till i utredningen

Dessa yrkesgrupper har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder att de ska lämna uppgifter till socialtjänsten som kan ha betydelse för utredningen kring flickan/pojken.

 

Personal inom familjerådgivning ska genast anmäla till socialnämnden om de får reda på att ett barn utsätts för sexuella övergrepp, eller fysisk/psykisk misshandel i hemmet. Uppgiftsskyldigheten gäller däremot inte för personal inom familjerådgivningen.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: