Lyssna på sidan Lyssna

Skapande skola

Kulturrådets satsning på Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Skapande skola-bidraget ska användas som ett komplement till skolornas egen kulturbudget, syftet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.


Syftet är också att eleverna ska möta professionella kulturarbetare, konstnärer, musiker, skådespelare och fördjupa sig inom olika kulturyttringar.


Sedan 2021 är förskolan inte längre en målgrupp inom skapande skola och projektet vänder sig nu  till barn från förskoleklass till årskurs 9.

Skapande skola 2022/2023

Läsåret 2022/2023 fokuserar vi på begreppen ”självtillit”, ”goda relationer” och ”kommunikation".


Detta i kombination med konstarterna musik, bild/form, cirkus och dans med fokus på hiphopkulturen. Skapande skola-aktiviteterna förväntas bidra till att ge eleverna utökade uttrycks- och redovisningsmöjligheter och därigenom ökad måluppfyllelse i skolarbetet.

Planerade aktiviteter

Beatstreet med Freestyle Phanatix, årskurs 6 och 7

Breakdance: Eleverna tränar dans, kropps- och rumsuppfattning, motorik, balans och att samarbeta. De tränar och upptäcker sitt eget uttryck genom rörelse och dans.
Beatbox: Eleverna tränar och upptäcker att de kan använda sig själva som instrument och lär sig att skapa rytmer och musik med röst och kropp.


Genom aktiviteten lär sig eleverna mer om hiphopens framväxt och utveckling.

Musikskapande med Optagonen, årskurs 7 och 8

Tillsammans med professionella musikproducenter från Optagonen fick eleverna lära sig hur man skapar modern musik. Elevernas låtar publicerades senare på Spotify.

Musikskapande med Optagonen

Cirkus för alla med Nordcirkus, årskurs 2 och 4

Under en workshop med Daniel Oja får eleverna kunskap om cirkus och ges möjlighet att prova på olika former av jonglering och akrobatik - både i luften (trapets och tyg) och på marken, parakrobatik och balansträning - på lina, cirkusklot, enhjuling med mera.

Graffiti, årskurs 3 och 9

Tillsammans med konstnären Gustav Kape får eleverna prova på konstformen graffiti.

Graffiti

Fakta

Strömsunds kommuns samtliga kommunala grundskolor har sedan

läsåret 2013/2014 sökt Skapande skola-bidrag från Statens Kulturråd.


För läsåret 2022/2023 tilldelade statens kulturråd kommunens grundskolor sammanlagt 507.900 kronor till skapande skola-aktiviteter.


Sedan 2019 innehåller grundskolornas gemensamma handlingsplan för kultur i skolan även en kulturgaranti.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: