På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Skapande skola

Kulturrådets satsning på Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Skapande skola-bidraget ska användas som ett komplement till skolornas egen kulturbudget, syftet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Syftet är också att eleverna ska möta professionella kultur-arbetare, konstnärer, musiker, skådespelare och fördjupa sig inom olika kulturyttringar.


Skapande skola-bidraget vänder sig  till barn från förskoleklass till årskurs 9 och medel för Skapande förskola är främst avsedda för 4-5åringar.

Kulturaktiviteter

Under läsåret 2020/2021 är följande kulturaktiviteter planerade. Beroende på hur läget utvecklas vad gäller smittspridning av covid-19 hoppas vi att aktiviteterna kommer att kunna genomföras. Då med anpassningar enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skapande skola

Ordcirkus i åk 1 och 2. I workshops med Sara Oja handlar det om att skapa berättelser, att berätta för publik och skapa magi.


Kreativt skrivande i åk 3 och 5. Tillsammans med författaren Mattias Danielsson utvecklar eleverna det egna skriftspråket och lär känna sig själva genom att fundera på, diskutera och skriva texter om vad det är ”att vara normal”.


Animerad film i åk 4. Eleverna lär sig tillsammans med animatören och illustratören Malin Almén att skapa animerad film.


Ståltrådsselfie i åk 6 - 9. Med stöd av filmskaparen och konstnären Sara Norling utgår eleverna från en selfie och skapar en ny bild av sig själva. De berör tillsmmans teman som identitet och självbild med ståltråd, tänger, papper och penna.


Att teckna och berätta genom serier i åk 7 och 9. Leo Brusewitz och eleverna utforskar tillsammans hur man berättar med bilder. De skapar självbiografiska serier och fördjupar sig inom områden som dramaturgi, uttryck, språk, tecknande och färg.

Skapande förskola

Tredimensionella bilder. Tillsammans med konstnärinnan Marina Jonsson upptäcker barnen fler dimensioner i sitt bildskapande genom att skapa former och skulpturer i olika material som lera, ståltråd, aluminiumfolie, papper etc.


Musiklådan. Mia Kempff kommer tillbaka med sin musiklåda och musicerar tillsammans med barnen och det låter bra!


Cirkus i förskolan. En cirkusworkshop med Nordcirkus full av glädje och utmaningar som ger både fysisk och själslig styrka och mod. Under cirkuspasset får barnen prova på olika former av jonglering, de får ”akrobatisera” och balansera men även fantisera och utveckla olika cirkusvarelser eller djur som man inte riktigt vet om de finns eller inte. 


Fakta

Strömsunds kommuns samtliga kommunala grundskolor har sedan

läsåret 2013/2014 sökt och fått cirka 350.000 kronor per läsår i Skapande skola-bidrag från Statens Kulturråd.


2018 beviljades  även kommunens förskolor för första gången Skapande förskola-bidrag från Statens Kulturråd.

 

För läsåret 2020/2021 tilldelade statens kulturråd kommunens förskolor och grundskolor sammanlagt 638.500 kr till skapande förskola och skola.


Sedan 2019 har kommunens grundskolor en gemensam handlingsplan för kultur i skolan som även innehåller en kulturgaranti.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 14 september 2020