Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Skapande skola

Kulturrådets satsning på Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Skapande skola-bidraget ska användas som ett komplement till skolornas egen kulturbudget, syftet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Syftet är också att eleverna ska möta professionella kultur-arbetare, konstnärer, musiker, skådespelare och fördjupa sig inom olika kulturyttringar.


Skapande skola-bidraget vänder sig  till barn från förskoleklass till årskurs 9 och medel för Skapande förskola är främst avsedda för 4-5åringar.

Corona

För att genomföra aktiviteterna på ett säkert sätt och undvika smittspridning av covid-19 har särskilda anpassningar gjorts enlig folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Röd tråd genom aktiviteterna

Under läsåret 2020/2021 har grundskolan och förskolan varsin röd tråd som binder samman aktiveterna.


I grundskolan är det begreppen språkutveckling och självtillit. Språk är såväl identitetsbärare som en framgångsfaktor i skolarbetet. Elevernas självtillit stärks när de skapar och hittar sitt eget uttryck.


Inom förskolan belyser man genom aktiveteterna barnkonventionen med fokus på rätten att bestämma över sin egen kropp, rätten till utbildning, rätten att utveckla sin kreativitet och eget uttryck.

Planerade aktiviteter under 2020/2021

Skapande skola

Ordcirkus i åk 1 och 2. I workshops med Sara Oja handlar det om att skapa berättelser, att berätta för publik och skapa magi.


Kreativt skrivande i åk 3 och 5. Tillsammans med författaren Mattias Danielsson utvecklar eleverna det egna skriftspråket och lär känna sig själva genom att fundera på, diskutera och skriva texter om vad det är ”att vara normal”.


Animerad film i åk 4. Eleverna lär sig tillsammans med animatören och illustratören Malin Almén att skapa animerad film.

Animering

Ståltrådsselfie i åk 6 - 9. Med stöd av filmskaparen och konstnären Sara Norling utgår eleverna från en selfie och skapar en ny bild av sig själva. Med ståltråd, tänger, papper och penna berör de tillsammans teman som identitet och självbild.

Ståltrådsselfie

Graffiti/spraykonst i åk 7-9. Konstnären Gustav Kaape och  högstadieelever skapar tillsammans graffiti/spraykonst med utgångspunkt i den stora frågan "Vem är Jag?".

Skapande förskola

Bilder i olika format. Tillsammans med konstnärinnan Marina Jonsson upptäcker barnen fler dimensioner i sitt bildskapande genom att skapa former och skulpturer i olika material som lera, ståltråd, aluminiumfolie, papper etc.

Bilder i olika format

Musiklådan. Mia Kempff kommer tillbaka med sin musiklåda och musicerar tillsammans med barnen - och det låter bra!


Cirkus i förskolan. En cirkusworkshop med Nordcirkus full av glädje och utmaningar som ger både fysisk och själslig styrka och mod. Under cirkuspasset får barnen prova på olika former av jonglering, de får ”akrobatisera” och balansera men även fantisera och utveckla olika cirkusvarelser eller djur som man inte riktigt vet om de finns eller inte. 

Fakta

Strömsunds kommuns samtliga kommunala grundskolor har sedan

läsåret 2013/2014 sökt och fått cirka 350.000 kronor per läsår i Skapande skola-bidrag från Statens Kulturråd.


2018 beviljades  även kommunens förskolor för första gången Skapande förskola-bidrag från Statens Kulturråd.

 

För läsåret 2020/2021 tilldelade statens kulturråd kommunens förskolor och grundskolor sammanlagt 638.500 kr till skapande förskola och skola.


Sedan 2019 har kommunens grundskolor en gemensam handlingsplan för kultur i skolan som även innehåller en kulturgaranti.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: