På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Skapande skola

Kulturrådets satsning på Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Skapande skola-bidraget ska användas som ett komplement till skolornas egen kulturbudget, syftet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Syftet är också att eleverna ska möta professionella kultur-arbetare, konstnärer, musiker, skådespelare och fördjupa sig inom dessa kulturyttringar.


Skapande skola-bidraget vänder sig  till barn från förskoleklass till årskurs 9. Kommunen har 2019 även beviljats bidrag till Skapande förskola där medel går till kommunens fyra- och femåringar.

Kulturaktiviteter

Under läsåret 2019/2020 genomför vi följande kulturaktiviteter.

Skapande skola

  • På Flykt. Eleverna i årskurs 9 åker till Jamtli, genom realistiska rollspel får eleverna känna på hur det är att vara flykting.
  • Animerad film. Eleverna lär sig tillsammans med animatören och illustratören Malin Almén att skapa animerad film.
  • Green screen. Eleverna lär sig att använda greenscreen i sitt filmskapande tillsammans med Clara Bodén.
  • Ordcirkus. I worskhops med Sara Oja handlar det om att skapa berättelser, att berätta för publik och skapa magi.
  • Keramikrelief. Med inspiration och hjälp av Åsa Maria hedberg skapar eleverna tillsammans ett tredimensiellt konstverk som sedan utsmyckar deras skola.
  • Skrömta. Genom att musicera tillsammans med Skrömta och skapa visor och låtar på dialekt upptäcker eleverna sin historia och identitet.

Skapande förskola

  • Musiklådan. Med hjälp av Mia Kempff och hennes musiklåda musicerar barnen tillsammans och det låter bra!
  • Återskapande. Något har slängts bort, blivit skräp och återuppstår genom barnens kreativitet i ny form. Ett konstprojket tillsammans med Leo Brusewitz.
  • Skapande dans. I worshops med Sara Oja fokuseras på att lyssna och uttrycka sig med kroppen i tydliga och lekfulla övningar.
  • Karneval på förskolan är en interaktiv konsert, där Mia Kempff kommer tillbaka till våra förskolor och leder barn och personal i enkla musikövningar, rörelser, sånger och rytmer. Utifrån dem skapas sedan ett karnevalståg.

Fakta

Strömsunds kommuns samtliga kommunala grundskolor har sedan

läsåret 2013/2014 sökt och fått cirka 350.000 kronor per läsår i Skapande skola-bidrag från Statens Kulturråd.


2018 beviljades  även kommunens förskolor för första gången Skapande förskola-bidrag från Statens Kulturråd.


Sedan 2019 har kommunens grundskolor en gemensam handlingsplan för kultur i skolan som även innehåller en kulturgaranti.

Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 30 september 2019