Lyssna på sidan Lyssna

Livsmedels­kontroll

Livsmedelslagstiftningens mål är säkra livsmedel och att märkningen av varor är riktig. Kunden ska även kunna lita på att få det man betalar för, till exempel en bit oxfilé om det står så i menyn. Lagstiftningen tydliggör att det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att dina livsmedel är säkra och att dina kunder får vad de betalar för.

Miljö- och byggavdelningen kontrollerar regelbundet cirka 230 livsmedelsanläggningar i Strömsunds kommun. De är allt från små butiker som säljer färdigförpackade livsmedel till större livsmedelsproducerande företag.

 

Några av kontrollerna är:

 • Registrering av livsmedelsverksamheter.
 • Granskning av företagens system för egenkontroll.
 • Granskning av resultat från egenkontrollen.
 • Inspektion av lokaler, utrustning, råvaror, halvfabrikat, material som kommer i kontakt med livsmedel, produkter och metoder för rengöring och underhåll, bekämpningsmedel, märkning och presentation.
 • Kontroll av hygienförhållandena i livsmedelsföretaget.
 • Bedömning av livsmedelföretagarens rutiner för god tillverkningssed (GMP), god hygienpraxis (GHP) och HACCP.
 • Utfrågning av livsmedelsföretagaren och berörd personal.
 • Utredningar om exempelvis misstänkta matförgiftningar, klagomål.
 • Provtagning och undersökning.
 • Projektinriktad kontroll.
 • Årlig rapportering om den offentliga livsmedelskontrollen till Livsmedelsverket.
 • Administrativt arbete inom livsmedelskontrollen.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: