Lyssna på sidan Lyssna
Man som köper lotter.

Lotteri­tillstånd

Ideella föreningar med allmännyttigt ändamål kan enligt vissa regler i spellagen (2018:1138) få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver ofta tillstånd.

​Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

​Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.


Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation, till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Vem kan få tillstånd?

En förening kan beviljas lotteritillstånd förutsatt att följande grundläggande punkter uppfylls

 • Ideell förening med verksamhet i Sverige.
 • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
 • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Syfte med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.
 • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

Olika tillstånd för lotterier

Det finns två sorters tillstånd att söka, dels när endast ett lotteri ska anordnas (§ 16), dels när man vill anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod (§ 17). Den sistnämnda kallas registrering.


För tillstånd enligt § 16 har det införts en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett sådant lotteri.

Ansökan om registrering

Vid ansökan om registrering ska följande handlingar bifogas ansökan

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om registering av lotteri.
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och bokslut.
 • Föreningens stadgar.
 • Senaste årsmötesprotokoll.

Avgift för registreringen är 300 kronor. Kontrollantarvode tas ut med 3 procent av lotteriets omslutning, dock maximalt 3.000 kronor.

Redovisning av lotterier

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovsningen görs på en speciell blankett.

Kontakta oss

Kommunledningsförvaltningen

Box 500

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Carina Wiik
  Biträdande chef för kommunledningsförvaltningen
  0670-161 27

Senast ändrad/granskad: