Lyssna på sidan Lyssna
Illustration: Samisk språkvecka, vecka 43.

Sydsamisk språkvecka / Gïelevåhkoe

Vecka 43 är det samisk språkvecka. Syftet med den samiska språkveckan är att lyfta de samiska språkens status, och öka kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället. Just den här veckan kommer de samiska språken att höras och dyka upp överallt. Det finns flera samiska språk, i vårt område är sydsamiska det vanligaste.

Samiska språkveckan är ett gemensamt frivilligt arbete för att lyfta fram och öka kunskapen om de samiska språken i hela samhället. Privata och offentliga institutioner, företag, organisationer och andra aktörer uppmanas att synliggöra samiska språk just denna vecka.

Läs med på webbplatsen Samisk språkvecka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sametinget om Samisk språkvecka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lär dig några sydsamiska ord

Här finns några sydsamiska ord och fraser som du kan lära dig!


Fraser på sydsamiska

Åarjelsaemiengïele (Sydsamiska)

Svenska

Buaregh!
Hej, god dag! (vid handhälsning)

Buerie biejjie!

God dag!

Buerie aerede!

God morgon!

Buerie iehkede!

God kväll!

Govlehtehtien!

Vi hörs! (till två personer)

Govlehtehtibie!

Vi hörs! (till flera personer)

Voejnesien!

Vi ses! (till två personer)

Voejnesibie!

Vi ses! (till flera personer)

Guktie veasoeh?/Guktie datnine?

Hur mår du?

Utnieh hijven biejjie!

Trevlig dag!

Utnieh murreds iehkede!

Trevlig kväll!

Buerie hïelje!

Trevlig helg!

Utnieh hijven!

Ha det bra! (till en person)

Utnede hijven!

Ha det bra! (till flera personer)

Buerie båeteme!

Välkommen!

Goejhtoe!

Tack!

Gaatesjen!

Förlåt!

Lahkoe reakedsbiejjine!

Grattis på födelsedagen!

Lahkoe dutnjien!

Lycka till! (till en person)

Heelsegh!

(Med) hälsningar!

Manne eejehtem jïh golken 24.biejjien bååstede leam.

Jag är ledig och är åter tillbaka den 24 oktober.

Mov maana skïebtjes.

Mitt barn är sjukt.

Dïhte måantan bååstede vihth.

Hen är tillbaka på måndag.

Dellie maa måanta!

Äntligen måndag!

Vaajtelem dijjieh tryjjes giesie!

Jag önskar er en härlig sommar!

Lahkoe Jåvlh jïh Buerie Orre Jaepie!

God Jul och Gott Nytt År!

Lahkoe påaske!

Glad påsk!Livsmedel

Åarjelsaemiengïele (Sydsamiska)

Svenska

Rïesegh

Blommor

Raajhpesh

Blöjor

Laejpie

Bröd

Pearalasth

Chips

Sjokolade

Choklad

Guelie

Fisk

Gernie-bliehkie

Flingor

Moeren-muerjieh

Frukt

Tjaste

Glass

Gïhpe

Grädde

Kroenes-aath

Grönsaker

Tsietsehth-muerjieh

Hallon

Hååneske

Honung

Bïenjen-beapmoe

Hundmat

Garrelaejpie

Hårdbröd

Juvse

Juice

Prïhtjege

Kaffe

Gååhketjh

Kakor

Gaahtoen-beapmoe

Kattmat

Tjækse

Kex

Goerve

Korv

Krodth

Kryddor

Ledtien-bearkoe

Kyckling

Bearkoeh

Kött

Bearkoe-gaamsoeh

Köttbullar

Njeerveme-bearkoeh

Köttfärs

Loese

Lax

Libriepoeste

Leverpastej

Joknge

Lingon

Bruvse

Läsk, brus

Lööke

Lök

Makarovnh

Makaroner

Gåmpoe / gampa

Mesost

Mineraale-tjaetsie

Mineralvatten

Jaavvoe

Mjöl

Mielhkie

Mjölk

Viskesroehtsh

Morötter

Vuasta

Ost

Njimkedahkh

Plåster

Peara

Potatis

Bovtsen-bearkoe

Renkött

Rijse

Ris

Aaloe

Saft

Siltie

Sill

Ruaksja-snaejrieh

Skinka (pålägg)

Voeje

Smör

Dïjnehkh

Socker

Voessjememuerjieh

Sylt

Baenie-skubpehkh

Tandborstar

Baeniebadtja

Tandkräm

Löövje

Te

Onnegåetie-paehperh

Toalettpapper

Gejhkie-bearkoe

Torrkött

Tjåale, saajpoe

Tvål

Bïsseme-pulvere

Tvättmedel

Såarah / fäjroeh

Tändstickor

Krievnie

Välling

Munnie

Ägg

Eahpelh

Äpplen

 

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: