Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Sopor i permanent boende

I Strömsunds kommun hämtar vi hushållssoporna varannan vecka. Tänk på att sortera ditt hushållsavfall – då behöver du inte tömma kärlet lika ofta. Det är bättre både för dig och för miljön!

Alla husägare ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss. I abonnemanget ingår hämtning av sopor. Dessutom kan du utan extra kostnad lämna miljöfarligt avfall och stora, skrymmande sopor på våra bemannade återvinningscentraler.

Vart ska jag ställa kärlet?

Du kan placera ditt kärl var du vill vid din fastighet alla dagar utom på tömningsdagen. Då ska du ställa fram kärlet senast klockan 6.00 vid sopbilens färdväg om du vill ha det tömt. Kärlet ska stå så att lockets öppning är vänd ut mot vägbanan.

Placera inte kärlet för nära vägen

Enligt Trafikverkets regler får kärlets framkant inte stå närmare än 50 centimeter från vägbanans ytterkant. Du kan bli ansvarig om någon trafikolycka skulle hända på grund av kärlet står ute på vägbanan.

Packa inför för fullt

Du får inte fylla kärlet mer än att du lätt kan stänga locket. Det får inte heller vara så tungt att det uppstår problem för sopbilen att lyfta det. Kärl som är för tungt, överfullt eller innehåller dåligt emballerade föremål hämtar vi först sedan fastighetsinnehavaren omfördelat avfallet och emballerat det på ett acceptabelt sätt sett ur arbetsmiljösynpunkt.

Läs mer om hur du ska placera ditt avfallskärl

Fakta

Har du frågor om tömning eller placering av kärl kan du ringa hämtningsbilarna.

 

Strömsund, Hammerdal, Hoting och Backe-Rossön 070-640 02 29

 

Gäddede samt södra och norra delen av Vattudalen 070-300 62 71

Hand håller i telefon, där du ser sorteringsguiden.

Nu är det lätt att sortera rätt

Är du osäker på hur du källsorterar dina sopor kan du ta hjälp av sorteringsguiden.


Skriv in det du vill bli av med så får du veta hur det ska sorteras.

Till sorteringsguiden

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: