Lyssna på sidan Lyssna

Avfall i permanent boende

I Strömsunds kommun hämtar vi mat- och restavfall varannan vecka. Tänk på att sortera ditt hushållsavfall – då behöver du inte tömma ditt gröna restavfallskärl lika ofta. Det är bättre både för dig och för miljön!

Alla småhusägare ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss, eftersom alla hushåll skapar avfall. Renhållningstaxan består från och med 1 oktober 2023 av en grundavgift, en abonnemangsavgift och en tömningsavgift, avgifter som du får betala för att vi tar hand om ditt avfall.

Kan jag ta hand om mitt matavfall själv på fastigheten?

Ja det kan du. Om du själv vill ta hand om ditt matavfall exempelvis hemkompostera måste du först lämna in en skriftlig anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd om eget omhändertagande av avfall. Du ansvarar för att avfallet tas om hand på ett godtagbart sätt med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Läs mer om eget omhändertagande av avfall

Jag har så lite avfall, kan jag dela avfallskärl med grannen?

Ja det kan du. För dig som är duktig på att sortera eller har ett litet hushåll kan det passa bra att dela avfallskärl med grannen, så kallad gemensam avfallshämtning. Hushåll kan dela på ett 140-liters matavfallskärl (brunt kärl), och/eller ett 190-liters restavfallskärl (grönt kärl). Kommunen tillåter att två närbelägna fastigheter delar avfallskärl om avfallsmängden ryms i kärl av den storlek som normalt används.

Läs mer om att dela avfallskärl med grannen

Vart ska jag ställa kärlen?

Du kan placera dina kärl var du vill vid din fastighet alla dagar utom på tömningsdagen. Då ska du ställa fram kärlen senast klockan 6.00 vid sopbilens färdväg om du vill ha det tömt. Kärlen ska stå så att lockets öppning är vänd ut mot vägbanan.

Placera inte kärlet för nära vägen

Enligt Trafikverkets regler får kärlens framkant inte stå närmare än 50 centimeter från vägbanans ytterkant. Du kan bli ansvarig om någon trafikolycka skulle hända på grund av kärlen står ute på vägbanan.

Packa inte för fullt

Du får inte fylla kärlen mer än att du lätt kan stänga locket. Det får inte heller vara så tungt att det uppstår problem för sopbilen att lyfta det. Kärl som är för tungt, överfullt eller innehåller dåligt emballerade föremål hämtar vi först sedan fastighetsinnehavaren omfördelat avfallet och emballerat det på ett acceptabelt sätt sett ur arbetsmiljösynpunkt.

Läs mer om hur du ska placera dina avfallskärl

Hand håller i telefon, där du ser sorteringsguiden.

Det lätt att sortera rätt!

Skriv in vad du vill bli av med så får du veta hur det ska sorteras.

Till sorteringsguiden

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: