Lyssna på sidan Lyssna

Enskilt avlopp

Bor du utanför tätorterna har du troligen eget vatten och avlopp. Då ansvarar du själv som fastighetsägare för ditt vatten och avlopp.

I Strömsunds kommun finns cirka 3.300 enskilda avlopp. Dåligt fungerande avlopp kan sprida smittsamma sjukdomar och näringsämnen. Utsläppen kan påverka dricksvattentäkter, sjöar och vattendrag. Med tanke på att det finns många avlopp i kommunen kan den totala påverkan från dem bli stor. Därför är det viktigt att du har ett väl fungerande avlopp.

Tillstånd eller anmälan?

Lagstiftningen gör skillnad på om det finns WC påkopplat på avloppet eller inte.

  • För avlopp med WC måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggavdelningen när du vill anlägga nytt avlopp eller åtgärda ett befintligt.
  • För avlopp utan WC måste du göra en anmälan till miljö- och byggavdelningen.

Regelbunden översyn

Miljö- och byggavdelningen har gett slamtömmarna i uppdrag att bedöma avloppets funktion i samband med slamtömning. De rapporterar in uppgifter om de avlopp som har uppenbara brister.

E-faktura och autogiro

Gör det enkelt att betala dina fakturor genom att anmäla dig för e-faktura via din internetbank.

 

Kombinera gärna e-fakturan med autogiro.

Så skaffar du e-faktura

Så skaffar du autogiro

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: