Lyssna på sidan Lyssna
Utblommad maskros

Verksamheter för hjälp och stöd - barn och ungdomar

För dig som bor i Strömsunds kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra. En del finns på plats i Strömsund och annat stöd kan vara via telefon eller på webben.

Individ- och familjeomsorg för alla i kommunen

Individ- och familjeomsorgen, IFO, kan erbjuda stöd och hjälp till barn, ungdomar och till föräldrar på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning. Kontakt genom kommunens kundtjänst. Nummer finns längst ner på sidan.


Elevhälsan inom skolan​

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via skolan.

Elevhälsan

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för barn och föräldrar. Här finns barnmorska, BVC-sköterska, psykolog, socionom och förskollärare. Alla arbetar under tystnadsplikt.

Famljecentralen

Hälsocentralen

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din hälsocentral (vårdcentral).

Hälsocentraler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koll på Soc

Information för barn och unga om hur socialtjänsten arbetar och vilken hjälp de han erbjuda.

Koll på Soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ungdomsmottagning i Strömsund och Östersund

Du som är under 23 år är välkommen att kontakta ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resurscentrum

Resurscentrum, RC, kan ge stöd i integrationsfrågor och riktar sig både till Strömsunds kommuninvånare och enskilda verksamheter. RC är ett tvärprofessionellt team som arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett ursprung eller anledning till migration.

RC

1177 Vårdguiden  

Du kan ringa dygnet runt till telefonnumret 1177 för att få råd av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig eller vad du bör göra.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO, ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. BUP utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

BUP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsenheten för ätstörningar

På webbplatsen ätstörning.se finns information om ätstörning. Där finns även länkar för kontakt med ätstörningsenheten i Östersund.

Ätstörning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS, barnens rätt i samhället

BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.
Telefonnummer 116 111

Bris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ditt ECPAT

Ditt ECPAT är en plats för alla under 18 år. Här kan du få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. De kan också hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits.

Ditt ECPAT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din psykiska hälsa

En sajt från Folkhälsomyndigheten om att vara ung, att må bra och hur man hanterar livets upp- och nedgångar och de utmaningar man möter i vardagen. Här hittar du fakta, tips och råd om vad som påverkar hur du mår, vad du kan göra för att må bättre, när du ska söka hjälp och hur du kan hjälpa andra.

Din psykiska hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: