På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Försäkringar

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Strömsunds kommuns verksamhetsområde.

Försäkringsbeskedet ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. 

Vad är ett olycksfall?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Så här gör du vid skada

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Har du på grund av olycksfallet behov av taxi till och från skolan ska det vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats.

  Innan du beställer taxiresorna till och från skolan ska du kontakta kommunens försäkringsbolag Protector för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors webbplats eller via mejl. Efter bekräftelse från Protector kan du beställa taxiresor.   

Relaterad information

Kortfattad beskrivning av försäkringens omfattning

 

Försäkringen gäller vid olycksfallskada som inträffar heltid – dygnet runt

 • Elever i grund- och gymnasieskola.
 • Barn inom förskoleverksamhet.
 • Barn i 6-årsverksamhet.
 • Barn i familjehem/fosterhem/kontaktfamilj.
 • Elever i särvux/särskola.
 • Barn och ungdomar i övrigt vid aktiviteter anordnade av kommunen.
 • Vuxna i kommunens omsorgsverksamhet.
 • Elever skrivna i kommunen med skolgång i annan kommun (inklusive särskola).
 • Ensamkommande barn och unga.

Försäkringen gäller vid olycksfallskada som inträffar under verksamhetstid

 • Elever i grundvux/komvux.
 • Elever i grundutbildning för vuxna SFI och yrkesintroduktion.
 • Deltagare i arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
 • Psykiskt labila personer i kommunal verksamhet.
 • Timanställda LSS, ledsagare och avlösare .

Försäkringen omfattar

 • Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp.
 • Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall med 1 basbelopp.
 • Ersättning vid dödsfall oavsett orsak. Åldersgräns 18 år.
 • Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader utom Norden.
 • Försäkringen gäller för såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet.
 • Skadade personliga tillhörigheter inklusive glasögon under förutsättning att den försäkrade har behandlas av läkare.
 • Skydd vid sveda och värk.
 • Skydd vid lyte och men inklusive ärrersättning.
 • Smitta av HIV-virus och hepatit, som drabbar försäkrad under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m., med försäkringsbelopp 5 bb, att utbetalas som ett engångsbelopp när skadan har fastställts.
 • Giltighet till och med 1/9 det år som eleverna går ut grund- respektive gymnasieskola.
 • Försäkringen har ej undantag för ”farliga sporter/riskfylld verksamhet”.
 • Försäkringen gäller utan självrisk.
 • Försäkringen gör inte undantag för skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan.
 • Försäkringen innehållar inte någon reducering av försäkringsbeloppet på grund av ålder före fyllda 65 år.

Försäkringen omfattar

– läkekostnader (nödvändiga och skäliga)

– resekostnader (nödvändiga och skäliga)

– tandskadekostnader (nödvändiga och skäliga)

– kristerapi

– tekniska hjälpmedel

– rehabiliteringskostnader.

 • Med olycksfall jämställs kroppskada orsakad av solsting, värmeslag och förfrysning.
 • Med olycksfall jämställs kroppskada orsakad av vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse.
 • Försäkringen gäller för personer ej fyllda 75 år.

Allmänt

Kollektiv olycksfallsförsäkring för kommuner PS210 från 01.07.2014.

Försäkringen gäller utan självrisk.
Basbelopp 2016: 45 200 kronor.


Vistelse utanför Norden: Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i högst 12 månader. Ersättningen lämnas för kostnader i den mån de inte ersätts från annat håll.


Ersättning från annan: Ersättning utges inte enligt denna försäkring för kostnader som ersätts av annan enligt särskild lag eller författning, internationell konvention, kollektivavtal eller annat ersättningsinstitut, som kan tas i anspråk för försäkringsfallet.

Försäkring

Försäkringsnummer:
326032  
Avtalstid:
2018-01-01 till 2018-12-31

Anmäl skada

Vid skador ska du kontakta kommunes försäkringsbolag, i första hand via deras hemsida enlig länk nedan.

Blankett: Skadeanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan fylla i skadeanmälan på hemsidan:

Använd denna blankett om du vill fylla i för hand och skicka per post.

Blankett: SkadeanmälanPDF (sid 1)

SkadanmälanPDF (sid 2)

Protector Försäkring Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Tel: 08-410 637 00

 

Mejl: skador@protectorforsakring.se

 

Kommunens kontaktperson när det gäller försäkringar är Camilla Hulkki.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 4 oktober 2018