Lyssna på sidan Lyssna

Dela avfallskärl med grannen

För dig som är duktig på att sortera eller har ett litet hushåll kan det passa bra att dela avfallskärl med grannen, så kallad gemensam sophämtning. Hushåll kan dela på ett 140-liters matavfallskärl (brunt kärl), och/eller ett 190-liters restavfallskärl (grönt kärl).

Möjligheten att dela avfallskärl med grannen, gemensam sophämtning, är reglerat i kommunens avfallstaxa som börjar gälla från 1 oktober 2023. Kommunen tillåter att två närbelägna fastigheter delar avfallskärl om avfallsmängden ryms i kärl av den storlek som normalt används.

Följande gäller

  • Innehavaren av den fastighet där avfallskärlet är placerat (värdfastigheten) är ansvarig för att villkoren för kärlplacering uppfylls, samt får faktura för det gröna kärlets tömningar.
  • Kommunen kan återkalla delning av avfallskärl om det är brister i skötseln eller andra missförhållanden, exempelvis om kärlen överfylls. Locket på avfallskärlet måste gå att stänga.
  • Om en part vill upphöra med gemensam sophämtning måste båda parter gemensamt anmäla detta till AVA-enhetens kundtjänst.
  • Fastighetsägarna är skyldiga att anmäla eventuella förändringar av de förhållanden som legat till grund för delning av avfallskärl, exempelvis vid ägarförändringar för någon av fastigheterna. Vill även de nya fastighetsägarna ha gemensam sophämtning måste kommunen få ett nytt medgivande.

Avgiftsskyldighet vid delade kärl

När flera fastigheter delar avfallskärl ligger avgiftsskyldigheten mot kommunen på den fastighet där avfallskärlet är registrerat, det vill säga värdfastigheten.

  • Värdfastigheten betalar full grundavgift och 70 procent av kärlens abonnemangsavgifter.
  • Övriga fastighetsinnehavare som nyttjar delat kärl med värdfastigheten betalar full grundavgift för renhållning samt
    70 procent av de delade kärlens abonnemangsavgifter.

Hushåll kan dela på ett 140-liters matavfallskärl (brunt kärl), och/eller ett 190-liters restavfallskärl (grönt kärl).

Så ansöker du om gemensam sophämtning

Ansökan om att dela av avfallskärl gör du via vår e-tjänst eller via en blankett.

Har du frågor kontakta Kundtjänst, kontaktuppgifter finns i Kontakta oss-rutan.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: