Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna
Löv på grusväg.

Tomter till salu

Strömsunds kommun erbjuder härliga boendemiljöer i storslagen natur med många möjligheter till friluftsliv och god livskvalitet. Vare sig du vill bygga permanent boende eller fritidshus finns det tomter till salu i kommunen. Vi har även verksamhetstomter till försäljning.

Hur går försäljningen till?

För att tydliggöra kommunens ambitioner och vår syn på försäljning av mark beslutade kommunfullmäktige 16 juni 2011 att delegera till teknik- och serviceförvaltningen att sälja mark till fastlagda priser.

 • Kommunal mark erbjuds normalt den som skickat in en skriftlig anhållan. Uppstår konkurrens om marken prioriterar vi den som först inkom med skriftlig anhållan.
 • Markansvarig på kommunen informerar angränsande fastigheter om försäljningen via brev.
 • Kommunen beaktar näringslivets behov av expansionsmöjligheter.
 • Prissättningen grundar sig på tomtstorlek, läge och ändamål enligt fastlagda priser, se taxan.

Intresseanmälan för köp av kommunal tomtAnge fastighetsbeteckning på den fastighet du önskar köpa.
Sökandes uppgifter * (obligatorisk)
Sökandes uppgifter
Övriga kostnader vid tomtköp

Flera andra kostnader tillkommer utöver själva tomtpriset, här kommer några exempel på kostnader. Observera att det inte är en heltäckande lista.

 • Bygglov med mera
  Kostnaderna för bygglov beror på vilken typ av byggnad du vill uppföra.
 • El
  Kostnaden för att ansluta sig till elnätet ingår inte i tomtpriset. Kontakta nätägaren i respektive område för information om kostnaden.
 • Lagfart
  Säljaren ansöker om lagfart. Det är dock köparen som bekostar lagfarten för fastigheten. När lagfarten är beslutad får köparen lagfartsbevis och köpebrev.

  Lagfart, för närvarande 825 kronor plus 1,5 procent av det högsta beloppet av antingen tomtens köpeskilling eller dess taxeringsvärde året före förvärvet (stämpelskatt).
 • Anslutningsavgifter och anda kostnader
  Utöver kostnaden för tomten tillkommer bland annat anslutningsavgifter för VA, el, eventuellt telefon och bredband.

Vad kostar det att köpa en kommunal tomt?

Prissättningen grundar sig på tomtstorlek, läge och ändamål enligt fastlagda priser.

Taxa för kommunala tomter

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: