Lyssna på sidan Lyssna
folköl

Tobak och liknande produkter

Ansökan om tillstånd

Du som säljer tobaksvaror måste från och med den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen enligt lag om tobak och liknande produkter. Både detajlhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd.


För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Du behöver också lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan. När du lämnar in din ansökan tas en ansökningsavgift ut.

Avgift för tillstånd

Kommunen kommer att ta ut en avgift för tillståndsansökan enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Avgift för tillsyn

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift, enligt kommunens taxa, som inkluderar allt tillsynsarbete.

  • tillsynsbesök i butik
  • eventuellt kontrollköp
  • utredningsarbete
  • samordning av tillsynsarbete
  • dekaler och annat material.
  • tillsyn av märkning.

Anmäl försäljning av e-cigaretter

Försäljning av e-cigaretter och påfyllandsbehållare behöver endast anmälas till kommunen. Till din anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas.

Ägarbyte

Vid ägarbyte ska du som butiksägare anmäla det till miljö- och byggavdelningen. Det är viktigt eftersom rätten att sälja tobak inte följer med till den nya ägaren.

Om du slutar sälja tobak

Om du som butiksägare inte längre vill sälja tobak ska du anmäla det till miljö- och byggavdelningen så att vi inte skickar faktura på tillsynsavgiften.

Definition av tobak

En tobaksvara innehåller till någon del tobak och är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på.

 

Exempel är cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: