Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Kompissol med färgglada handavtryck

Drakens fritidshem

Vid Fjällsjöskolan i Backe har vi ett fritidshem som heter Draken. Det vänder sig till barn i åldrarna 6 till 12 år. Barnantalet ligger mellan 35 och 60 barn.

Fritidshemmet Draken ligger i Fjällsjöskolans lokaler. I vår närliggande miljö finns skog och grönområden som vi använder för rörelse och för vårt livslånga lärande. Innemiljön är anpassad för pedagogisk verksamhet med väl tilltagna ytor för lek och rörelse. Vi har en multiarena på skolgården som barnen utnyttjar flitigt alla årstider. Samarbetet med förskolan och skolan är gott.

Meningsfull fritidsvistelse

Vårt mål med verksamheten är att alla elever ska få en meningsfull fritidsvistelse. Vi arbetar utifrån målen i läroplanen. Strömsunds kommun erbjuder fritidsverksamhet för elever i kommunens förskoleklasser och grundskola till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.


Fritidshemmets verksamhet är öppen mellan klockan 6.00 och 17.30 varje vardag.

Kontakta oss

Drakens fritidshem

Besöksadress: Lasarettsvägen 9, Postadress: Läkarvägen 4

883 72 Backe

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: