Om invasionen av Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har påverkat säkerhetsläget i Europa och gör att många känner en oro. Det finns inget akut hot mot Sverige, men det är ändå bra att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och se över sin egen beredskap för oväntade händelser. Här finns information med länkar till ansvariga myndigheter. Sidans kortadress är www.stromsund.se/ukraina