Lyssna på sidan Lyssna

Ledamöter

Ledamöter i kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026.

Mejl till politiker

Om du vill kontakta kommunstyrelsens (KS) och socialnämndens (SN) politiker via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.


Kommunstyrelsens och socialnämndens ledamöter

Ledamot/ersättare

Hemort

Telefon

Roger Kristofersson (S), KS

Strömsund

070-231 86 30

Håkan Espmark (M), KS

Äspnäs

070-654 17 88

Jörgen Olofsson (S), SN

Strömsund

070-347 26 99

Eira Roos (C), ersättare

Strömsund

070-392 77 82

Alf Eriksson (SD), ersättare

Strömsund

070-566 04 29

Hans Elmbjer (SD), ersättare

Skarpås

072-002 41 20PRO Hoting/Tåsjö

Ledamot/ersättare

Hemort

Telefon

Sven-Erik Morén

Hoting

070-474 25 62

Eva-Lisa Nilsson

Mon, Hoting

070-353 47 38


PRO Fjällsjö

Ledamot/ersättare

Hemort

Telefon

Inga-Britt Hedström

Backe

070-205 54 30

Eila Thyselius

Fjällsjösil

076-671 88 90


PRO Bodum

Ledamot/ersättare

Hemort

Telefon

Mats Danielsson

Rossön

073-021 17 97

Per Åke Bölander

Rossön

070-582 33 80


PRO Strömsund

Ledamot/ersättare

Hemort

Telefon

Aron Kjellgren

Strömsund

070-689 04 64

Berit Holter

Strand

070-310 38 31


PRO Havsnäs

Ledamot/ersättare

Hemort

Telefon

Gun Sundkvist

Havsnäs

070- 69 36 411

Vakant
PRO Hammerdal

Ledamot/ersättare

Hemort

Telefon

Ann-Marie Axelsson

Strömsund

076-829 85 21

Karin Strömstedt

Hammerdal

070-398 00 92


PRO Frostviken

Ledamot/ersättare

Hemort

Telefon

Bernth Nygren

Strömsund

070-322 42 32

Vakant
SPF Utrikes Hammerdal

Ledamot/ersättare

Hemort

Telefon

Jan Gunnar Eliasson

Hallviken

070-299 25 05

Marianne Eriksson

Solberg

070-398 45 83


SPF Vattudalen

Ledamot/ersättare

Hemort

Telefon

Göran Bergström

Strömsund

070-303 08 82

Jan-Ola Bergkvist

Strömsund

070-663 31 64

Relaterad information

Fakta

Kommunala pensionärsrådet har 12 ledamöter och 12 ersättare.


Ordförande

Roger Kristofersson (S)


Vice ordförande
Håkan Espmark (M) 


Sekreterare

Annika Eriksson

0670-161 10

Kontakta oss

Kommunala pensionärsrådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: