Lyssna på sidan Lyssna

När djur dör

När ditt djur dör behöver du ta hand om kroppen. Det finns olika regler för hur det ska gå till beroende på vilket sorts djur det handlar om. Kontakta miljö- och byggavdelningen för mer information.

Sällskapsdjur

När ditt sällskapsdjur dör behöver du ta hand om kroppen. Hundar, katter och mindre sällskapsdjur får du begrava utan särskilt tillstånd. Om du inte vill begrava kroppen kan du få hjälp hos veterinären med att få ditt sällskapsdjur kremerat.

Hästar, höns och andra lantbruksdjur

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar gäller särskilda regler för djurslag som ingår i livsmedelskedjan. I Strömsunds kommun får du gräva ned lantbruksdjur som dött av andra orsaker än smittsam sjukdom.

Hur ska nedgrävningen gå till?

Nedgrävningen ska ske enligt anvisningar från miljö- och byggavdelningen, kontakta oss genom att ringa, mejla eller skicka brev. Du bör välja en plats på torr, fast mark som inte ligger nära vattentäkt, sjö eller vattendrag. Du ska märka ut platsen på en karta. Du kan få en karta att rita på från miljö- och byggavdelningen.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: