Lyssna på sidan Lyssna
Bild på skolböcker.

Barn- och föräldra­inflytande

Som föräldrar har ni rätt att få veta hur förskolan arbetar och vad era barn är med om på dagarna. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas. Vårt mål är att ni ska känna er delaktiga i verksamheten.

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten. Det gör vi på olika sätt.

Daglig kontakt viktig

Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten i tamburen när barnen kommer och går. Vi bjuder varje år in till utvecklingssamtal och minst ett föräldramöte. Varje månad skickar vi ut ett månadsbrev via mejl. Detta kan man även få i pappersform om det passar bättre. Om det händer något speciellt skriver vi det i veckoplaneringen som hänger synligt på ytterdörren i hallen och ibland skickar vi  också ut information via lappar eller sms.


Varje barn har en egen pärm eller ett USB-minne med sina personliga dokumentationer från de sammanhang som barnet befunnit sig i under sina år på förskolan. De är utgångspunkt för våra samtal med föräldrarna.

Återkommande traditioner

Förskolan har ett antal återkommande traditioner där barn och föräldrar kan delta tillsammans. Ett exempel är luciafirandet.


Kontakta oss

Bredgårds förskola

Östra Egnahemsgatan 30

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: