Lyssna på sidan Lyssna

Värmebölja

Perioder med höga temperaturer kan påverka hälsan negativt och få andra negativa följder för samhället. Äldre, barn och sjuka personer är särskilt utsatta vid höga och långvariga temperaturer. Med klimatförändringarna förväntas värmeböljor bli vanligare. 

Vid långvarig värme över 26 grader ökar risken för värmeslag och uttorkning, risken är speciellt stor för vissa grupper. Intensiv värme kan också få andra konsekvenser för samhället. Brandrisken är förhöjd och höga temperaturer ökar tillväxten av bakterier i dricksvatten och livsmedel, vilket ökar risken för matförgiftning.


Belastningen på elförsörjningen ökar också vid höga temperaturer eftersom kraftverk och serverhallar måste kylas. Vid extrem hetta drabbas järnvägsspår av så kallade solkurvor.

Råd när det är varmt

Enkla råd från Folkhälsomyndigheten om hur du bäst tar hand om dig vid mycket varmt väder.

 • Drick extra mycket. Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat, undvik stora mängder söta drycker och alkohol.
 • Ordna sval miljö. Använd gardiner, persienner och markiser. Försök vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
 • Ordna svalka. En sval dusch är mest effektiv, en blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd svala, luftiga kläder.
 • Ta det lugnt. Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • Förvara läkemedel rätt. Om ditt läkemedel är temperaturkänsligt finns information om förvaring på förpackningen eller i bipacksedeln.
 • Var uppmärksam på hur du, och dina närstående, mår i värmen. Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet.
 • Ring 1177 för sjukrådgivning. Du kan ringa eller besöka webbplatsen 1177.se dygnet runt.

Riskgrupper som är särskilt känsliga för värme

Det finns människor som påverkas extra mycket av höga temperaturer under sommaren.

 • Äldre.
 • Kroniskt sjuka med till exempel demens, hjärt- och kärlsjukdom, lung- eller njursjukdom, psykisk sjukdom eller diabetes.
 • Personer med funktionsnedsättning.
 • Små barn och gravida.
 • Personer som tar vissa mediciner, exempelvis vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Viktigt med förebyggande åtgärder

Det är viktigt med förebyggande insatser för dessa personer. Kommunen har handlingsplaner för värmebölja som medarbetare som arbetar med utsatta grupper ska följa.

Värmevarningar från SMHI

Varningarna är till för att kunna sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället. SMHI skickar ut följande:

 • Meddelande om höga temperaturer när dygnets högsta temperatur förväntas ligga mellan 26 och 30 grader under tre dagar i följd.
 • Gul varning när dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 30 grader eller mer under tre till fyra dagar i följd.
 • Orange varning när dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 30 grader under fem dagar i följd och/eller när dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 33 grader minst tre dagar i följd.

Här hittar du varningarna

SMHI sprider meddelanden och varningar via smhi.se, appen SMHI Väder samt Sveriges Radio P1 och P4. Samma information finns även på krisinformation.se.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Richard Persson
  Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
  0670-169 74
 • Gudrun Öjbrandt
  Chef för vård- och socialförvaltningen
  0670-167 01

Senast ändrad/granskad: