Lyssna på sidan Lyssna

Ledamöter i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare under mandatperioden 1 november 2022 till 15 oktober 2026.

Mejl till politiker

Om du vill kontakta politikerna via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.Namn

Hemort

Telefon

Susanne Hansson (S)

Strömsund

0670-161 61

Morgan Olsson (S)

Strömsund

070-235 17 79

Elisabeth Lindholm (S)

Strömsund

070-691 44 85

Bertil Johansson (S) Hammerdal 070-519 35 34

Karin Näsmark (S)

Havsnäs

070-232 26 85

Lennart Oscarsson (S)

Hammerdal

0670-164 11

Sara Kjellsdotter (S)

Hammerdal

070-218 82 17

Tomas Jangenmalm (S)

Strömsund

070-358 83 18

Lars-Åke Knutsson (S)

Lövberga

070-214 98 58

Lars Andreasson (S)

Norråker

070-600 69 00

Lena Johansson (S)

Lövberga

070-200 57 73

Roger Kristofersson (S)

Strömsund

070-231 86 30

Petra Monwell (S)

Hoting

073-807 43 92

Mats Gärd (C)

Fyrås

073-839 55 57

Kerstin Engkvist (C)

Kyrktåsjö

070-316 88 86

Göran Espmark (C)Äspnäs070-662 17 12

Magnus Svensson (C)

Gåxsjö

070-628 94 31

Kristina Widborg Ahlstrand (C)

Kyrktåsjö

070-963 47 95

Göran Bergström (M)

Strömsund

072-202 55 12

Simon Högberg (M)

Strömsund

073-844 98 32

Catarina Espmark (M)

Äspnäs

070-341 52 48

Svante Westin (M)

Backe


Maria Sandberg (M)

Strömsund

070-678 12 89

Karin Holmkvist (M)

Strömsund

070-219 57 02

Viktoria Trewe (M)

Backe


Eskil Ehnberg (M)

Strömsund

073-023 19 12

Robert Gjersvold (SD)

Strömsund

070-696 65 54

Veronica Berglund (SD)

Hammerdal

070-397 95 58

Tomas Edin (SD)

Strömsund

070-555 26 07

Alf Eriksson (SD)

Strömsund

070-566 04 29

Christer Norden (SD)

Hammardal

070-684 21 10

Sven-Ingvar Eriksson (SD)

Hammerdal

076-115 04 84

Kristina Ström (V)

Strömsund

073-364 79 59

Gert Norman (V)

Backe

070-601 72 64

Mona Bjurström (RD)

Strömsund

070-293 66 95Ersättare

Namn

Hemort

Telefon

Kristina Ling (S)

Hammerdal

076-848 11 06

Roger Sannemo (S)

Strömsund

076-779 19 06

Ida Collin (S)Norråker

070-660 26 09

Birk Murray (S)

Backe

076-229 46 31

Marie Gabrielsson (S)

Strömsund

070-519 35 34

Håkan Persson (S)

Kyrktåsjö

073-832 32 41

Susanne Söderman (S)

Hammerdal


Marie-Louise Oscarsson (C)

Strömsund

070-546 39 99

Hassan Albittar (C)

Strömsund

073-999 11 61

Aina Sundbaum (C)

Backe

070-295 74 53

Marie Åhlstedt (M)

Strömsund

070-568 36 96

Jon Henric Andersson (M)

Strömsund


Gabriella Norlén (M)

Strömsund

070-579 30 11

Fredrik Eriksson (M)Jan Ivar Engström (SD)

Strömsund


Hans Elmbjer (SD)

Hammerdal


Gunilla Fritzon (V)

Vågdalen

070-346 50 58

Lage Jonbrant (V)

Hammerdal

070-688 87 98

Abor Bryntesson (RD)

Rossön

070-260 03 13

Tore Hansson (RD)

Backe

070-525 12 07

Fakta

Kommunfullmäktige har 35 ledamöter och 20 ersättare.


Ordförande

Elisabeth Lindholm (S)


Förste vice ordförande
Magnus Svensson (C)


Andre vice ordförande
Catarina Espmark (M)


Sekreterare

Lisa Lundgren

0670-161 06

Kontakta oss

Kommunfullmäktige

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: