Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Kompissol med färgglada handavtryck

Trolltuvans fritidshem

Trolltuvan heter fritidshemmet i Hoting och det ligger i Centralskolans lokaler. Fritidshemmet kompletterar utbildningen och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Strömsunds kommun erbjuder fritidsverksamhet för elever i kommunens förskoleklasser och grundskola till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Grönområden för rörelse och lärande

Trolltuvans fritidshem ligger i Centralskolans lokaler. Här arbetar utbildad personal som har jobbat tillsammans i många år. I vår närliggande miljö finns skog och grönområden som vi använder för rörelse och för vårt livslånga lärande. Innemiljön är anpassad för pedagogisk verksamhet med väl tilltagna ytor för lek och rörelse.


Lunchen äter vi i Centralskolans gemensamma matsal där vi har bestämda platser, maten får vi serverad i karotter på borden.


Fritidshemmets verksamhet är öppen klockan 6.00-17.30 varje vardag.

Kontakta oss

Centralskolan

Storgatan 37

833 51 Hoting

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: