Lyssna på sidan Lyssna

Överför­myndaren

Det måste finnas en överförmyndare, eller en överförmyndarnämnd, i varje kommun. Strömsunds kommun har en överförmyndare och en ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige.

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som ska förhindra att rättsförluster drabbar personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt. Överförmyndaren är politiskt tillsatt.

Viktig kontrollfunktion

Överförmyndaren kontrollerar hur förmyndare, gode män och fövaltare sköter sina uppdrag. Länsstyrelsen har tillsyn över verksamheten.

 

Överförmyndaren ansvarar också för budget- och skuldrådgivning.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal

Namn

Titel

Telefonnummer

Angelica Texmo

Överförmyndare

0670-169 80

Christina Olofsson

Handläggare

0670-169 53

Charlotte Granbom

Handläggare

0670-169 79

Angelica Texmo

Överförmyndare

0670-169 80


Charlotte Granbom

Ersättare

0670-169 79

Fakta

  • 0,2 procent av kommunens budget.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: