Lyssna på sidan Lyssna

Ansöka om god man

Här har vi samlat information som kan vara bra att veta för dig som ska ansöka om god man.

Vem kan bli min gode man?

Föreslå gärna någon du känner och litar på att bli din gode man. Överförmyndaren undersöker sedan om han eller hon är lämplig för uppdraget. Har du inget eget förslag föreslår vi en person. Innan vi fattar ett beslut får du träffa personen och godkänna valet av god man.

Hur ansöker jag?

Du eller en anhörig  kan vända dig till överförmyndaren. Där du kan få  råd och stöd i hur du ansöker om god man eller förvaltare (ställföreträdare). I din ansökan förklarar du varför du behöver stöd av en ställföreträdare. Tingsrätten fattar sedan beslut i frågan.

Hur lång tid tar det att få en god man?

Hur lång tid det tar tills du får en god man är olika från fall till fall. Det finns ingen bestämd tidsgräns.

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett arvode för sitt uppdrag. Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet inklusive skatt och avgifter. Om du har tillgångar över 2 prisbasbelopp eller inkomster över 2,65 prisbasbelopp före skatt under året är det du som betalar arvodet. Annars betalar kommunen arvodet.


Storleken på arvodet varierar beroende på uppdragets innehåll. Ett normalarvode är cirka 13.000-20.000 kronor (inklusive arbetsgivaravgifter och skatt) per år.

Vacker höstbild.

Arvode

Huvudregeln är att huvudmannen själv betalar arvodet till sin gode man/förvaltare.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: