Lyssna på sidan Lyssna

När huvudmannen, gode mannen eller förvaltaren avlider

När en god man eller förvaltare får besked om att huvudmannen har avlidit ska han eller hon snarast möjligt meddela de anhöriga och överförmyndaren. Dödsbodelägarna övertar då ansvaret.

Ställföreträdaren (god man eller förvaltare) ska lämna in en sluträkning till överförmyndaren senast en månad efter huvudmannens död.

Om ställföreträdaren avlider

Skulle en god man eller förvaltare avlida ska dödsbodelägarna anmäla dödsfallet till överförmyndaren. Överförmyndaren ska då snarast möjligt förordna en ny god man så att den enskilde inte lider någon rättsförlust.


Det är den avlidne ställföreträdarens dödsbo som ska redovisa förvaltningen av uppdraget. Det betyder att dödsboet ska upprätta en sluträkning.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: