Lyssna på sidan Lyssna

Personal Grevåkerskolan

Mejl till personalen

Om du vill kontakta någon i personalen via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal på Grevåkerskolan

Namn

Titel

Julia Bergquist

Rektor

Jeanette Olsson

Biträdande rektor

Deanne Edin

Administratör

Personal Förskoleklass - åk6

Anna Svensson

Förskoleklass

Laila Sandkvist/Anneli Pålsson

Klass 1

Josefin Holm

Klass 2

Marléne Blixt

Klass 3

Marie Höglund Svensson

Klass 4A

Marit Öhrberg-Nytomt

Klass 4B

Linn Källström

Klass 5A

Helena Uhlin

Klass 5B

Camilla B Odelberg

Klass 6A

Kerstin Schaletzky Pettersson

Klass 6B

Marit Strindlund

lärare slöjd

Markus Hansson

lärare slöjd

Eleonore Gidlund

lärare hemkunskap

Maria Roos

Spec.lärare

Henrik Johansson

Idrottslärare F-4

Jan Johansson

Idrottslärare 5-6

Mona Lindberg

Fritidslärare

Anna Holmlund

Fritidslärare

Lena Karlsson

Fritidspedagog

Anette Sund Edenryd

Elevassistent

Michael Bågling

Elevassistent

Ludwig Bågling

Elevassistent

Petra Blomberg

Elevassistent

Jörgen Wallin

Barnskötare

Mia Haglund

Barnskötare

Personal 7-9

Kirsten Poulsen

Mentor 7A, lärare matematik, biologi

Marit Strindlund

Mentor 7B, lärare slöjd

Joakim Danielsson

Mentor 8:1, lärare SO, svenska åk8

Helén Lindgren

Mentor 8:2/Elevassistent

Eleonore Gidlund

Mentor 8:1, lärare HKK

Mariam Allaham

Mentor 8:2, lärare modersmål, Matematik

Timo Hautamäki

lärare Musik, Engelska

Marcus Caecilius

lärare Språk, svenska åk7,9

Markus Hansson

lärare Slöjd

Alex Poulsen

Lärare, fysik, kemi

Jens Gustafsson

Lärare SvEn

Karin Jönsson

Lärare bild

Jan Johansson

Lärare idrott

Anna Bernhardsson

spec.ped

Kontakta oss

Grevåkerskolan

Häradsvägen 33

833 41 Hammerdal

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: