Lyssna på sidan Lyssna

Personal Grevåkerskolan

Mejl till personalen

Om du vill kontakta någon i personalen via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal på Grevåkerskolan

Namn

Titel

Julia Bergquist

Rektor

Jeanette Olsson

Biträdande rektor

Deanne Edin

Administratör

Personal Förskoleklass - åk6

Anna Svensson/Anneli Pålsson

Förskoleklass

Josefin Holm

Klass 1

Marléne Blixt

Klass 2

Laila Sandkvist

Klass 3A

Birgitta K Lindberg

Klass 3B

Marie Höglund Svensson

Klass 3A

Marléne Blixt

Klass 3B

Marie Höglund Svensson

Klass 4A

Marit Öhrberg-Nytomt

Klass 4B

Camilla B Odelberg

Klass 5A

Anette Sund Edenryd

Klass 5B

Thomas Sandberg

Klass 6A

Jennie Raftsjö

Klass 6B

Marit Strindlund

lärare slöjd

Markus Hansson

lärare slöjd

Eleonore Gidlund

lärare hemkunskap

Maria Roos

Spec.lärare

Jan Johansson

Idrottslärare

Mona Lindberg

Fritidslärare

Anna Holmlund

Fritidslärare

Lena Karlsson

Fritidspedagog

Helena Uhlin

Elevassistent

Michael Bågling

Elevassistent

Helén Lindgren

Elevassistent

Anna Ling

Elevassistent

Ludwig Bågling

Elevassistent

Jörgen Wallin

Barnskötare

Mia Haglund

Barnskötare

Personal 7-9

Joakim Danielsson

Mentor 7:1, lärare SO, svenska åk7

Helén Lindgren

Mentor 7:2/Elevassistent

Eleonore Gidlund

Mentor 8:1, lärare HKK

Mariam Allaham

Mentor 8:2, lärare modersmål

Timo Hautamäki

Mentor 9:1, lärare Musik, Engelska

Kerstin Lindberg

Mentor 9:2, lärare Språk, svenska åk9

Marit Strindlund

lärare Slöjd

Markus Hansson

lärare Slöjd

Alex Poulsen

Lärare,fysik, kemi

Kirsten Poulsen

Lärare matematik, biologi

Jens Gustafsson

Lärare svenska åk8

Karin Jönsson

Lärare bild

Jan Johansson

Lärare idrott

Kontakta oss

Grevåkerskolan

Häradsvägen 33

833 41 Hammerdal

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: