Lyssna på sidan Lyssna
Alla människor är lika mycket värda

Skapande skola 2019/2020

Skapande skola-bidraget vänder sig  till barn från förskoleklass till årskurs 9 och Skapande förskola-bidraget främst till 4-5åringar. Under 2019 beviljades kommunen 320.000 kronor för Skapande skola och 200.000 kronor för Skapande förskola.

Kulturaktiviteter

Under läsåret 2019/2020 genomförde vi följande kulturaktiviteter.

 

För att undvika smittspridning av Corona genomförde vi vissa projekt med särskilda anpassningar och skjutit fram andra. Dessa kommer istället att genomföras under hösten 2020.

Skapande skola

På flykt. Eleverna i årskurs 9 åker till Jamtli, genom realistiska rollspel får eleverna känna på hur det är att vara flykting.


Animerad film. Eleverna lär sig tillsammans med animatören och illustratören Malin Almén att skapa animerad film.


Green screen. Eleverna lär sig att använda green screen i sitt filmskapande tillsammans med Clara Bodén.


Ordcirkus. I workshops med Sara Oja handlar det om att skapa berättelser, att berätta för publik och skapa magi.


Keramikrelief. Med inspiration och hjälp av Åsa Maria Hedberg skapar eleverna tillsammans ett tredimensionellt konstverk som sedan utsmyckar deras skola.

Keramikreliefer – att skapa tillsammans

Skrömta. Genom att musicera tillsammans med Skrömta och skapa visor och låtar på dialekt upptäcker eleverna sin historia och identitet.

Skapande förskola

Musiklådan. Med hjälp av Mia Kempff och hennes musiklåda musicerar barnen tillsammans och det låter bra!

Spännande musikupplevelse för de yngre

Återskapande. Något har slängts bort, blivit skräp och återuppstår genom barnens kreativitet i ny form. Ett konstprojekt tillsammans med Leo Brusewitz

Förskolebarn gör nya saker av skräp

Skapande dans. I workshops med Sara Oja fokuseras på att lyssna och uttrycka sig med kroppen i tydliga och lekfulla övningar.

Skapande dans

Karneval på förskolan är en interaktiv konsert, där Mia Kempff kommer tillbaka till våra förskolor och leder barn och personal i enkla musikövningar, rörelser, sånger och rytmer. Utifrån dem skapas sedan ett karnevalståg.

Fakta

Strömsunds kommuns samtliga kommunala grundskolor har sedan

läsåret 2013/2014 sökt och fått cirka 350.000 kronor per läsår i Skapande skola-bidrag från Statens Kulturråd.


2018 beviljades  även kommunens förskolor för första gången Skapande förskola-bidrag från Statens Kulturråd.


Sedan 2019 har kommunens grundskolor en gemensam handlingsplan för kultur i skolan som även innehåller en kulturgaranti.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: