Lyssna på sidan Lyssna
Avgasrör på bil.

Undvik tomgångskörning- spara miljö och pengar

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan påverka människors hälsa negativt. Därför får du inte låta bilen gå på tomgång, det är reglerat i Strömsunds kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (8:0).

Förbudet innebär att du inom kommunen inte får köra ett stillastående motordrivet fordon på tomgång när det är parkerat, oavsett om du sitter i eller inte.

Därför ska du inte köra på tomgång

 • Onödigt utsläpp av hälsofarliga avgaser, särskilt skadligt för astmatiker eller för människor med andra
  sjukdomar i luftvägarna. Även skadligt för miljön.
 • Avgaser kan dras in i byggnader via friskluftsintag.
  Det har tidvis varit ett problem för vissa skolor och förskolor.
 • Risk för skador bland barn om du lämnar din bil på tomgång vid förskola, skola eller affär. Barn kan
  sätta sig i bilen och råka köra iväg.
 • Du ökar din bränsleförbrukning onödigt mycket. Ett fordon på tomgång riskerar också att bli stulet.

Undantag från reglerna

 • om trafiken gör att du måste stanna, till exempel i en trafikkö.

Om det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, till exempel:

 • kyltransporter där kylningen är beroende av att motorn är igång, eller
 • för att få upp trycket i bromsarna i en lastbil.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: