Lyssna på sidan Lyssna
Taxibil

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som är bestående och som gör att du har svårt att förflytta dig själv eller att åka med allmänna kommunikationer så kan du ha rätt till färdtjänst. Resan ska ske inom kommunen. Du ansöker om färdtjänst hos kommunen.

För att få beställa färdtjänst måste du ha ett tillstånd. Har du inte det gör du en ansökan till kommunen. Normal handläggningstid för din ansökan är cirka fyra veckor.

Vem har rätt till färdtjänst?

Rätten till färdtjänst regleras i lagen (1997:736) om färdtjänst. Du som ansöker om färdtjänst ska vara folkbokförd i Strömsunds kommun och ha en funktionsnedsättning som varar längre tid än tre månader. Sekretess gäller för hela underlaget till avgiftsbeslutet.

När får du inte använda färdtjänst?

 • Om du reser på uppdrag av din arbetsgivare eller för ditt eget företag.
 • Resor som du får annan ersättning för, exempelvis sjukresor som bekostas av regionen eller resor som bekostas av försäkringsbolag.

Behöver du följeslagare på resan?

Om du behöver hjälp under resan kan du få tillstånd att ta med dig en ledsagare som får följa med kostnadsfritt. Ledsagaren får inte vara en person som själv har färdtjänst.


Om du kan resa själv men behöver hjälp när du kommer fram får du också ta med dig någon på resan, en medresenär. Du får då betala egenavgift även för medresenären.

Beställning av resan

Om du har möjlighet, beställ gärna resan några dagar innan du ska resa – det underlättar samordning av resor, men senast vardagen innan. Tänk på att du kan beställa flera resor samtidigt.

Vad måste du tänka på när du ska resa med färdtjänst?

 • För att vara säker på att du får din resa i tid ska du beställa senast vardagen innan planerad avresa.
 • Du kan beställa flera resor samtidigt.
 • Om du behöver avbeställa eller ändra en resa måste du meddela Norra Jämtlands Taxi AB så fort som möjligt.
 • Du kan göra fasta beställningar om du ska resa samma tider varje vecka, då slipper du ringa och beställa resorna varje gång. Du måste även här komma ihåg att avbeställa resor i god tid.
 • Du kan bara beställa ”enkelresor”. Det betyder att om du ska utföra ett ärende och behöver resa tur och retur så måste du beställa två resor, en resa till resmålet och en resa tillbaka.

Hur mycket kostar resan?

Du får betala en egenavgift för din resa. Avgiften betalar du kontant eller med bankkort i samband med resan. Vill du hellre ha en månadsfaktura på dina resor ska du ansöka om ett kundnummer hos Norra Jämtlands Taxi AB, 0670-100 63. Fakturan är avgiftsfri.

 

Resan ska beställas senast vardagen innan avresa. Beställer du resan samma dag tillkommen en avgift på 20kr i egenavgiften eftersom möjligheterna att samordna resorna minskar.


Färdtjänstresenärerna delar på egenavgiften vid samåkning.

Antal km

Egenavgift färdtjänst

Egenavgift direktbeställning

+20kr

0-

50kr

70kr

14-

60kr

80kr

16-

70kr

90kr

18-

75kr

95kr

20-

80kr

100kr

22-

90kr

110kr

26-

100kr

120kr

30-

104kr

124kr

34-

113kr

133kr

38-

129kr

149kr

42-

152kr

172kr

46-

161kr

181kr

50-

177kr

197kr

54-

192kr

212kr

58-

201kr

221kr

62-

218kr

238kr

66-

232kr

252kr

70-

240kr

260kr

74-

249kr

269kr

78-

266kr

286kr

86-

281kr

301kr

94-

297kr

317kr

102-

320kr

340kr

110-

337kr

357kr

120-

353kr

373kr

130-

377kr

397kr

140-

395kr

415kr

150-

418kr

438kr

160-

433kr

453kr

170-

450kr

470kr

Kommunen indexreglerar taxan 1 januari varje år.

Kommunens krav på färdtjänstresorna

Krav på fordon och förare

Alla förare ska ha kunskap om funktionshinderfrågor och veta hur fastspänning av rullstolar och bagage ska ske. Alla fordon ska vara rökfria och välstädade samt vara utrustade med

 • nackstöd på samtliga platser
 • trepunktsbälten i personbilar och specialfordon
 • trepunktsbälten för rullstolar i specialfordon.

Krav vid transporter

 • Alla transporter ska kunna utföras med krav på framsäte, transport av rullator, rullstolsburen med hop-fällbar respektive icke hopfällbar rullstol, elrullstol/permobil samt person som måste resa liggande.
 • Föraren ska se till att alla i fordonet använder bilbälte och att säkerhetsanordningar för rullstolar och resenärer används enligt gällande föreskrifter samt att övriga hjälpmedel är säkrade.
 • Vid användning av lyft ska föraren finnas tillgänglig och hjälpa till för att minimera risken för avkörning. Avrullningsskyddet ska användas vid all hantering av rullstol.
 • Föraren ska hämta och lämna resenären vid gatuadress eller motsvarande. Föraren ska vid behov hjälpa till med resenärens ytterkläder, bagage eller hjälpmedel.
 • Vid resa med liggande resenär ska föraren erbjuda bärhjälp vid behov.

Klargörande kring färdtjänst och sjukresor

Du får inte använda färdtjänst för sjukresor. Sjukresor bekostas av Region Jämtland Härjedalen.


Nedanstående resor räknas som sjukresor:

 • Till läkarbesök, sjukvårdande behandling, röntgenundersökning och provtagning i samband med sjukdom som ombesörjs av sjukvårdshuvudman, privat vård enligt lagen om läkarvårdsersättning och sjukgymnastik samt behandling som sker enligt vårdavtal med landstingen.
 • Till Hjälpmedelscentralen om det är så att du måste närvara för att till exempel justera/anpassa/utprova handikapphjälpmedel som regionen tillhandahåller.
 • Till tandvård inom folktandvård, vid odontologisk fakultet, sjukhustandvård eller hos försäkringsansluten privat tandläkare.
 • Till habilitering (läkarvård och sjukvårdande behandling) för patienter som tillhör personkretsen inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • Till läkarbesök och läkarutlåtande vid ansökan om förtidspension, handikappersättning eller vårdbidrag. Till sjukgymnastik för avtalad träff med sjukgymnast.
 • Till bad på till exempel habiliteringen, om ”ledarledd” = sjukresa. ”Eget bad” = färdtjänst.
 • För besök hos regionens psykolog och kurator.
 • Till massage på habiliteringen.
 • För fotvård enligt remiss.

Ansök om färdtjänst via vår e-tjänst

Du ansöker om färdtjänst via vår e-tjänst eller kontakta handläggare för tillgänglighets- och trafikfrågor, se Kontakta oss-rutan.

Beställ resan senast vardagen innan


När du vill resa med färdtjänst beställer du den av

 
Norra Jämtlands Taxi AB 0670-100 63


Mellan kl. 8.00–16.30.

Övrig tid kan du boka digitalt på Norra Jämtlands Taxis hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du beställer din resa vill de veta

 • ditt namn
 • från vilken adress din resa ska börja
 • till vilken adress du vill resa
 • vilken dag och vilken tid du vill resa.
 • om en någon reser med dig
 • om du behöver hjälp med ytterkläder eller bagage. 

När får du inte använda färdtjänst?

 • Om du reser på uppdrag av din arbetsgivare eller för ditt eget företag.
 • Resor som du får annan ersättning för, exempelvis sjukresor som bekostas av regionen eller resor som bekostas av försäkringsbolag.

Mer om skillnaden mellan färdtjänst och sjukresa

Sjukresa eller färdtjänst?

Om du är osäker på om det är en sjukresa eller färdtjänst kan du ringa regionens reseservice på telefonnummer 0771-82 00 83.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Emelie Bergman
  Handläggare Tillgänglighets- och trafikfrågor
  0670-164 94

Senast ändrad/granskad: