Barn och vuxen håller varandras händer.

Adoption

Att adoptera ett barn kräver stor eftertanke och planering. Det är en omvälvande omställning att få ett barn i familjen. Även om ni väntat och längtat under lång tid kan det vara svårt att föreställa sig hur det kommer att bli.

Vem får adoptera?

Förutsättningar utifrån föräldrabalken är:

 • Den sökande har uppfostrat eller vill uppfostra barnet, eller att det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökande och barnet finns särskild anledning till adoptionen.
 • Den som adopterar ska vara minst 25 år.
 • Man får inte ge eller lova ersättning. Det vill säga, man får inte ta betalt för barnet i någon form och inte heller låta sig betalas för att ta hand om barnet.
 • Enbart gifta makar eller de som ingått partnerskap kan adoptera tillsammans.
 • Ensamstående kan också adoptera ett barn.

Hur går det till?

Om ni bestämt er för att adoptera ett barn lämnar ni en ansökan till socialnämnden för att få ett medgivande. För att socialnämnden ska kunna bedöma om ni ska få ett medgivande eller inte, gör nämnden en grundlig utredning. Det är familjerättens personal som gör utredningen och de har sekretess. Besök och samtal är kostnadsfria. Familjerättssekreterare kan ge mer upplysningar. 

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Magnus Ahlstrand
  Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
  0670-167 37
 • Lena Norrman
  Enhetschef och 1:e socialsekreterare
  0670-167 56

Senast ändrad/granskad: