Lyssna på sidan Lyssna

Så fungerar kommunen

Strömsund är en av Sveriges 290 kommuner. Vi ansvarar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som den som bor i kommunen har nytta av. En del av våra verksamheter är lagstyrda, andra är frivilliga och kommunfullmäktige kan besluta om vi ska utföra dem eller inte.

Kommunens organisation och styrning regleras i kommunallagen. Kommunen styrs av politiker, förtroendevalda, som väljs direkt av medborgarna. Det betyder att du har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag.

Det kommunala självstyret

Kommuner kan själv bestämma hur man vill fördela resurser och hantera arbetsuppgifter. Det kallas för att vi har ett kommunalt självstyre i Sverige. Samtidigt styrs kommunen av nationella uppdrag och speciallagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Det kommunala självstyret ger kommunen rätt att:

 • Fatta självständiga beslut.
 • Ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter.

För dig som medborgare innebär det kommunala självstyret att du:

 • Kan påverka kommunens beslut. Det gör du till exempel genom att rösta i folkomröstningar, lämna medborgarförslag, kontakta politiker och lämna synpunkter.
 • Kan överklaga kommunens beslut.

Läs mer på sidorna Så kan du påverka

Kommunhuset i Strömsund.

Kommunhuset i Strömsund.

Vad har kommunen ansvar för?

Lagstyrda uppdrag

Vissa uppdrag måste alla kommuner utföra enligt kommunallagen. Exempel på obligatoriska uppgifter:

 • Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg).
 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
 • Grund- och gymnasieskola.
 • Kommunal vuxenutbildning (komvux).
 • Renhållning och avfallsplanering.
 • Vatten och avlopp.
 • Krisberedskap.
 • Civilt försvar.
 • Hälso- och miljöskydd.
 • Plan- och byggfrågor.
 • Bibliotek.
 • Bostäder.

Frivilliga uppdrag

Politikerna i kommunfullmäktige kan besluta om att utföra frivilliga uppdrag. Exempel på frivilliga uppgifter:

 • Energi.
 • Fritidsverksamhet och kultur.
 • Näringslivsutveckling.
 • Sysselsättningsåtgärder.

På Sveriges kommuner och regioners webbplats finns mer information om kommuner och regioner Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: