Lyssna på sidan Lyssna
Snötäckt landskap

Snöröjning

Kommunen har ansvar för att snöröja gator och vägar. Men du som fastighetsägare har också ansvar. Målet är att vi ska ha en trygg och säker trafikmiljö.

Kommunen ansvarar för att ploga vägar i följande ordning:

 • Gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
 • Kommunens huvudgator.
 • Bostadsgator.

Vid plogning skottar vi inga infarter.

Isrivning

När vägen blivit ojämn och spårig på grund av packad snö isriver kommunen vägarna. Då skottar vi även infarter.

Ditt ansvar som fastighetsägare:

 • Klipp bort grenar som är i vägen för snöröjningsfordon.
 • Ta bort träd och buskar som skymmer sikten, såväl sommar som vintertid. Grenar och felaktigt placerade träd och buskar vid tomtgränsen försvårar för snöröjningsfordon att ta undan snö och hålla fri sikt i korsningar. När snön lägger sig på växtligheten försämras sikten ännu mer.
 • Avlägsna snö och is från gångbanan utanför din fastighet. Det är din skyldighet som fastighetsägare enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
 • Du får inte lägga ut snö från tomt, gårdsinfarter eller liknande på gatumark eller annan allmän plats.
 • Tänk på dina grannar. Om du skottar ut din snö på vägen är det dina grannar som får in den snön på sin uppfart när kommunen snöröjer.
 • Transportera bort snö från din tomt.
 • Parkera din bil så att plogning kan ske så smidigt som möjligt. Beroende på väderläget kan snöröjning ske när som helst under dygnet.

Så här ska du röja för att öka sikten och underlätta snöröjning

Illustration över hur du ska röja för att öka sikten och underlätta snöröjningen om du har utfart mot gata.

Förklaring, se punkt 1.

Illustration över hur du ska röja för att öka sikten och underlätta snöröjningen om du har hörntomt.

Förklaring, se punkt 2

Illustration över hur du ska öka sikten och underlätta för snöröjningen om du har tomt intill gata

Förklaring, se punkt 3.

 1. Du som har utfart mot gata ska se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gata eller gångbana.

 2. Har du en hörntomt som ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter år vardera håll.

 3. Helst ska häck och buskar växa inom eget tomtområde. Har du tomt intill gatan och buskar eller träd sträcker sig ut över gatan eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Minst 2,5 meter över gångbana, minst 3,2 meter över cykelväg och minst 4,6 meter över körbana.

Skador i samband med snöröjning

Kommunens ansvar

Vid snöröjning kan tyvärr skador inträffa på bland annat staket, brevlådor och häckar. Ifall olyckan skulle vara framme är kommunen ansvarig att ersätta fastighetsinnehavaren.

Fastighetsägarens ansvar

 • Eliminera skaderisken genom att placera brevlådor och sopkärl inne på tomten och markera staket och häckar med käppar i tomtgräns. Skador på felplacerade brevlådor och sopkärl ersätter vi inte.
 • Meddela snarast kundtjänst vad som inträffat.

Vad säger lagen?

Enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning har kommunen och fastighetägare skyldigheter när det gäller gator, parker och andra allmänna platser.

 

De är redovisade i detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: