Lyssna på sidan Lyssna

Tema 2022: Arbetsliv och kompetensförsörjning

Almanackan lyfter ett brett och väldigt viktigt tema, både för kommunen och för det privata näringslivet, nämligen ”Arbetsliv och kompetensförsörjning”.

Vi har Sveriges viktigaste arbeten!

Som arbetsgivare erbjuder kommunen några av Sveriges viktigaste arbeten! Våra drygt 1.400 medarbetare finns för barn och ungdomar i förskola och skola, för äldre inom äldreomsorgen eller som stöd och hjälp till funktionsnedsatta. För att få dessa verksamheter att fungera behövs anställda som jobbar med kost, lokalvård, vaktmästeri och annan service. Kommunen har också anställda som servar de som är bosatta i kommunen med vatten, vägar, sophämtning och andra samhällsinriktade insatser. Tillsammans är våra medarbetare superhjältar som bidrar till att skapa en kommun där man trivs.

Personal i kök tar ut plåt ur ugn.

Medarbetarna i kommunens kök har ett av många viktiga jobb!

Om bilderna i almanackan

Bilderna i almanackan är utvalda från de tre fototävlingar Strömsunds kommun arrangerat: Strömsunds kommun i mitt hjärta, Vildmarksvägen och Fiska i Strömsunds kommun. Vi tycker det känns roligt att få lyfta några av alla de fantastiska bilder som privatpersoner med hjärta för kommunen skickat in. De passar väl in i temat och visar på ett fint sätt vilken fantastisk kommun vi bor i. Stort tack till dig som skickat in bidrag!


Kvinna håller i informationsbroschyrer.

Personal från framtids- och utvecklingsförvaltningen på plats under Almedalsveckan för ett par år sedan.

Kompetensförsörjning – vi måste visa upp oss!

En ständig utmaning för oss som arbetsgivare är kompetensförsörjning. För att visa vad vi kan erbjuda använder vi olika kanaler för att marknadsföra oss och öka kunskapen om de varierande arbeten som finns inom kommunal verksamhet. Den som vill kombinera ett givande arbete med närhet till natur och friluftsliv har många möjligheter!

Personlig kontakt via Bemanningen

Den som vill arbeta hos kommunen har möjlighet att fylla i en intresseanmälan. Den hamnar på Bemanningen som tar personlig kontakt om kompetensen är intressant.
– Den personliga kontakten är väldigt uppskattad och ger möjlighet till ett fördjupat samtal där vi kan hjälpa till med matchning mot lediga jobb men även vissa andra kontakter om personen vill flytta till kommunen, säger Anette Bergqvist, bemanningschef.

Läs mer och gör intresseanmälan

Heja Strömsund – samarbete med näringslivet

Under namnet ”Heja Strömsund” arbetar vi tillsammans med näringslivet för att hitta ny arbetskraft och spetskompetens till kommunen. Samarbetet har bland annat resulterat i en webbplats och flera marknadsföringskampanjer i Sverige och utomlands.

Läs mer på webbplatsen www.hejastromsund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En attraktiv region – att locka inflyttare till drömlivet

Vi är tillsammans med övriga kommuner i länet med i projektet En attraktiv region för att göra det enkelt att flytta till drömlivet i Jämtland Härjedalen, och därmed också till vår kommun. Inspiration, tips och berättelser finns på ny webbplats.

Läs mer på webbplatsen www.tasteget.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akademi Norr och Lärcentrum – att utbilda sig för jobben som behövs

Vi vill att fler ska välja att utbilda sig för de arbeten vi erbjuder. Genom Akademi Norr finns goda möjligheter att som vuxen bo kvar hemma och ändå gå en attraktiv utbildning på distans genom samarbete med tolv andra Norrlandskommuner.
Navet i Akademi Norrs övergripande samarbete är lokala lärcentrum, vårt finns på Gröna skolan i Strömsund och är ett stöd under hela studietiden.

Läs mer om Lärcentrum i Strömsund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kasam: Omfattande satsning på personalens delaktighet och arbetsmiljö

Lika viktigt som det är att attrahera nya medarbetare är det att måna om redan anställd personal och arbeta för hälsosamma arbetsplatser med god arbetsmiljö där man vill stanna kvar och utvecklas under arbetslivet.


År 2019 startade Kasam, den genom tiderna största utbildningsinsatsen för personal, finansierad via pengar från Europeiska socialfonden. Kasam står för känsla av sammanhang och innebär att vi genom nya arbetsmetoder och ökad kunskap hos medarbetarna skapar en mer begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för att uppleva mindre stress och klara svåra situationer bättre.
– Delaktighet är en mycket viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska aktivt sträva efter att skapa motivation och arbetsglädje. Alla ska känna att de har möjlighet att vara med och påverka och säga sin mening, säger projektledaren Pär-Eric Hemmingsson.


Genom ett nytt introduktionsprogram ska framtida chefer och medarbetare få lära sig samma arbetssätt och metoder som vi nu har utbildat oss i. Vi tror det är värdefullt att alla som börjar ett nytt arbete hos oss tidigt får veta hur vi tänker kring medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på återvinningscentral står tillsammans på lastkaj.

Några av våra superhjälptar – medarbetarna på kommunens återvinningscentraler.

Vill du bli en av våra superhjältar?

Till lediga jobb på stromsund.se/jobb

Välkommen till oss!

Fakta

Vi gör 11.600 exemplar av Kommunalmanackan. Den skickar vi till kommunens invånare och företag samt till våra fritidshusägare i Sverige. Vi delar även ut den i olika sammanhang.

Vad vill du att vi ska lyfta – tipsa oss!

Kanske har du något att lyfta fram som du är stolt över eller som du tycker borde få extra uppmärksamhet?

Tipsa Heja Strömsund:
info@hejastromsund.se

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: