Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Kompissol med färgglada handavtryck

Enögas fritidshem

På Frostviksskolan i Gäddede har vi ett fritidshem som heter Enöga. Hos oss är vi mycket utomhus eftersom vi har nära till både naturen och samhället. Vårt mål med verksamheten är att alla elever ska få en meningsfull fritidsvistelse. 

Vi har en egen lokal (klassrum) med ett tillhörande grupprum som heter Mysis (lugna rummet). I verksamheten deltar ett 20-tal elever från förskoleklass upp till årskurs fem. Bland dem finns buss- och taxielever upp till årskurs fyra som vi ansvarar för.

Populär multiarena

Vi är mycket ute eftersom vi har nära till skogen och samhället. Vi har en multiarena på skolgården som barnen använder alla årstider. Vi har även tillgång till träslöjdssal, gymnastiksal, simhall och hemkunskap. På fritidshemmet arbetar en fritidspedagog och en resurs från skolan. Vi har ett gott samarbete med förskolan, de sköter öppning och stängning.

Meningsfull fritid

Vårt mål med verksamheten är att alla elever ska få en meningsfull fritidsvistelse. Vi arbetar utifrån målen i läroplanen. Vi som arbetar på fritidshemmet Enöga heter Inger Bjärstig och Rose-Marie Persson.


Strömsunds kommun erbjuder fritidsverksamhet för elever i kommunens förskoleklasser och grundskola till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Kontakta oss

Enögas fritidshem

Skolvägen 10

830 90 Gäddede

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: