Lyssna på sidan Lyssna
Hjärtformat löv.

Elevhälsa Centralskolan

Hälsa och lärande går hand i hand. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Centralskolans elevhälsoteam arbetar för att att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal i skolan och har tystnadsplikt.

Nu är det vecka:

26

Skolsköterska

Kerstin Frestadius

0671-71 66 27

  • Arbetar tisdagar och torsdagar kl 8.00-15.30

Skolläkare

Skolläkare går att kontakta vid behov. Bokning sker via skolsköterskan.

Mer information om skolsköterskan och skolläkarens arbete

Specialpedagog

Specialpedagog går att kontakta vid behov. Bokning sker via rektor.

Logoped

Kim Månsson

0670-162 77

  • Kommunens logoped, arbetar på samtliga skolor.

Kurator

Gabriella Gustafsson
072-213 99 90

  • Arbetar jämna veckor

Skolpsykolog

Skolpsykolog går att kontakta via vid behov. Bokning sker via rektor.

Du kan även komma i kontakt med elevhälsoteamet på din skola genom att prata med personalen eller rektor. Ansvarig för skolans elevhälsa är rektorn.

Kontakta oss

Centralskolan

Storgatan 37

833 51 Hoting

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: