Lyssna på sidan Lyssna

Expressive Art

Under höstterminen har elever i årskurs 5 skapat bildkonst tillsammans med konstnären Ingrid Roth.

Ingrid träffade eleverna i mindre grupper under 3 timmar. Tillsammans skapade man bilder av djur, både verkliga och fantiserade.

Ett eget fantasidjur

Passet började med att gruppe värmde upp fysiskt innan var och en fick välja ett djur som de gestaltade i sina rörelser. Sedan delades gruppen in i par och eleverna ställde frågor till varandra för att ta reda på vilket djur den andre var.


Därefter gjordes paren om till grupper som tillsammans skapade ett alldelse nytt djur. Detta djur målade eleverna tillsammans och presenterade sedan för klasskamraterna.

 

Vid presentationen diskuterade de:

- Varför är det viktigt att det finns en egenskap från varje djur i gruppen i det ”nya” djuret?

- Vad vinner denna nya varelse på att ha så många egenskaper?

Roligt att skapa tillsammans

Eleverna berättar att det var en rolig aktivitet och att de särskilt gillade att de fick skapa tillsammans. Flera reflekterar över att de övade sin fanatsi och att samarbeta.


På frågan om vad som kunde gjorts annorlunda återkommer svaren att man velat ha mer tid tillsammans med Ingrid och att man vill göra det igen.

Expressive Art

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: