Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Hjälpmedel

Hjälpmedel

Hjälpmedel ska underlätta det dagliga livet och kompensera för funktioner och förmågor som är nedsatta. Syftet är att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel kan klä dig, äta, sköta din hygien, förflytta dig eller kommunicera med omvärlden.

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av hjälpmedel kan få hjälp av personal inom sjukvården att prova ut det som passar för dig. Både Region Jämtland Härjedalen och kommunen kan erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

 

Kommunen har ansvar för bedömning av hjälpmedelsbehov och förskrivning av hjälpmedel till personer som bor i särskilda boendeformer för äldre. Utöver detta ansvarar kommunen även för personer med hemsjukvård och personer i ordinärt boende som över tid har ett mer omfattande behov av insatser från hemtjänst eller närstående. I andra fall är det regionen som har ansvar för att erbjuda och prova ut hjälpmedel.

Viktigt att hjälpmedlet passar just dig

Det är viktigt att hjälpmedlet provas ut individuellt så att det passar dig som ska använda det. Det finns viss personal som kan göra det. De är behöriga förskrivare. Inom kommunen är det arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom hemsjukvården som förskriver hjälpmedel.

Vad kostar det?

Det finns gemensamma regler kring hjälpmedel i Jämtlands län. Många hjälpmedel kan du låna utan kostnad. Vissa produkter får du betala en kostnad för. Den personal som provar ut hjälpmedel kan informera mer.

Konsumentprodukter

Det finns många konsumentprodukter som kan vara till stöd och hjälp i vardagen. Med konsumentprodukter menas att de säljs på öppna marknaden och att du därmed inte behöver gå via en förskrivare inom sjukvården utan kan köpa och använda produkten på egen hand. Då tar du också själv ansvar för vad du köper och hur du använder produkten.

Fakta

Hur går det till att få ett hjälpmedel och hur mycket kostar det?


På 1177 Vårdguiden finns svar på många frågor som rör hjälpmedel.

Att få ett hjälpmedel – så går det till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kommunrehab

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: