Lyssna på sidan Lyssna
Vägbelysning.

Vägbelysning

Strömsunds kommun ansvarar för cirka 7.000 ljuspunkter. Det är större delen av vägbelysningen i kommunen.

Kommunens teknik- och serviceförvaltning sköter drift och underhåll av vägbelysningen. Kommunstyrelsen är den nämnd som är ansvarig för alla frågor som rör vägbelysning.


Trafikverket ansvarar för belysningsanläggningar genom tätorterna i kommunen, de står för alla kostnader som rör investering och drift.


Tider för tändning och släckning ‌

Ort

Tändning

Släckning

Strömsund tätort

kl. 4.00

kl. 1.30 (måndag- till fredagmorgon)

Strömsund tätort

kl. 4.00

kl. 3.00 (lördag- och söndagmorgon)

Hammerdal tätort

kl. 4.00

kl. 1.30

Hoting tätort

kl. 5.00

kl. 1.30

Backe tätort

kl. 5.00

kl. 1.30

Gäddede tätort

kl. 5.00

kl. 1.30

Rossön tätort

kl. 5.00

kl. 1.30

Övriga orter

kl. 6.00

kl. 23.00 (måndag- till fredagmorgon)

Övriga orter

kl. 6.00

kl 1.00 (lördag- och söndagmorgon)

Rutiner vid fel på vägbelysning

Ibland kan det uppstå fel på vägbelysningen. Då har kommunen vissa rutiner som vi följer. Vid skada på en anläggning stänger vi omgående av den skadade utrustningen fram tills vi reparerat den. För övrigt sker reparation enligt följande:

Åtgärd inom två timmar

  • Fel som utgör fara för liv och egendom.

Åtgärd inom tre timmar

  • Övrigt gruppfel (exempelvis mörk gata).
  • Mörk vägkorsning.

Åtgärd inom en månad

  • Fel som omfattar tre eller flera ljuspunkter i följd. 

Åtgärder vid nästa rondering

  • Fel som omfattar enstaka ljuspunkter.

Om vägbelysningen

Vi påbörjar tändningen av vägbelysningen första vardagen efter 15 augusti och släcker ned första vardagen efter 15 maj.  

Har du upptäckt något fel på belysningen?

Då vill vi gärna att du gör en felanmälan så vi kan laga det.

Till kommunens felanmälan

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: