Lyssna på sidan Lyssna

Från praktik till jobb – att bo och verka i Strömsunds kommun

Projektet Från praktik till jobb – att bo och verka i Strömsunds kommun kommer under ett års tid att verka för att utveckla en samverkan mellan näringslivet, organisationer och kommunen samt att utarbeta en modell med nya rutiner för praktikanskaffning.

Projektbeskrivning

Projektet kommer under ett år arbeta med att:

 • bibehålla och utveckla kommunens befintliga företagskontakter med syfte att skapa praktikplatser för individer som står långt från arbetsmarknaden
 • utveckla nya kontakter och bygga nätverk för att genom dessa kunna erbjuda fler individer praktik inom privata företag och organisationer.
 • samverka med andra kommunala projekt inom arbetsmarknadsområdet samt med relevanta verksamheter och organisationer
 • i samband med rekrytering av praktikplatser erbjudas tjänster som exempelvis handledarutbildning, handledarstöd eller kompetensutveckling inom funktionsvariationer
 • genom arbetspraktik underlätta inträdet på arbetsmarknaden för individer som står långt från arbetslivet.

För den arbetssökande innebär praktiken arbetslivserfarenhet, kontakter på arbetsmarknaden och chansen att få en anställning ökar. Arbetsgivaren får genom praktiken en extra resurs i verksamheten och får lära känna en potentiell framtida medarbetare.

Projektet verkar för att:

 • utveckla samverkan mellan näringslivet, organisationer och kommunen
 • utarbeta en modell som består av nya rutiner för praktikanskaffning, utifrån privata aktörers behov och förutsättningar.

Kvantitativa mål:

 • 30 unika näringslivskontakter
 • 25 nya praktikplatser
 • 20 praktikanter (10m/10k)
 • 50 arbetsplatsbesök
 • 1 ny arbetsmodell.

Projektets bakgrund

Företag skall kunna rekrytera kompetens som tillgodoser behoven för att kunna utveckla sina verksamheter i kommunen. För att Strömsunds kommun skall kunna vara en attraktiv kommun för ett växande och levande näringsliv krävs att både företagen och det offentliga samverkar. Strömsunds kommun och näringslivet står inför stora utmaningar när det gäller att i framtiden tillsätta tjänster bland annat på grund av pensionsavgångar och dels företagens kompetensförsörjning.


En aktiv dialog mellan kommunen, ideella verksamheter och företagen är en förutsättning för att lyckas. Den dialogen vill vi utöka och stärka för att så många som möjligt ska kunna vara anställningsbara och klara företagens krav. Ett steg i rätt riktning är just praktikplatser med stöd, råd och handledning.


Även kommunens näringslivskontor kommer att aktivt delta i arbetet mot det privata näringslivet.


Praktik kan ibland vara helt avgörande för om en person får möjlighet till en anställning!

 

Nu närmar sig slutet på det årslånga Leaderprojektet “Från praktik till jobb – att bo och verka i Strömsunds kommun”. Projektet syftar till att öka samverkan mellan kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME) och kommunens företag när det gäller praktik, arbete och arbetskraftsbehov. Arbetet har inte bara lett till att företag tagit emot praktikanter utan även till anställningar och att personer valt att vidareutbilda sig.


Läs artikeln om projektet:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Från praktik till jobb.pdf Pdf, 245 kB, öppnas i nytt fönster. 245 kB 2022-01-21 16.21
Logotyp Europeiska socialfonden

Fakta

Projekttid:

1 januari 2021 till 31 januari 2022


Finansiering:

Regional- och socialfonds­programmet för Lokalt ledd utveckling samt Leader 3sam 2.0 Ideell Förening


Projektledare:

Berit Holter


Projektmedarbetare:

Marcus Olsson

0670-169 82


Martin Magnusson

0670-164 41

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: