Lyssna på sidan Lyssna
Skylt med texten Grannsamverkan.

Trygghet och brottsförebyggande arbete

Vi alla har ett behov av att känna trygghet och säkerhet – i hemmet, på jobbet, i skolan och när vi är ute. Trygghet och brottsförebyggande arbete är därför en viktig del för att skapa en trygg och säker kommun. Kommunen arbetar med trygghet på många olika sätt, både enskilt och tillsammans med andra aktörer i samhället.

Medborgarlöften

Vad ska polisen tillsammans med kommunen satsa på, vad krävs för en tryggare vardag? Polisens och Strömsunds kommuns medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar här upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Om medborgarlöften i Strömsunds kommun Öppnas i nytt fönster.

Grannsamverkan

Grannsamverkan finns på flera platser i kommunen. Det är en nationell, brottsförebyggande metod där boende i samarbete med Polisen hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Information om hur du startar Grannsamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att förebygga våldsbejakande extremism

Kommunen har ett ansvar att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Strömsunds kommuns plan för det arbetet syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan olika aktörer, där alla kommunens invånare är målgrupp. En grupp bestående av representanter från olika verksamheter möts regelbundet för att stödja det förebyggande arbetet i kommunen.

Information om arbetet mot våldsbejakande extremism

Hjärtstartare

Det finns hjärtstartare på flera platser i Strömsunds kommun. Via Sveriges nationella hjärtstartarregister kan du söka efter din närmaste hjärtstartare.

Hur använder jag en hjärtstartare?

På äldre dar

Kommunens vård- och socialförvaltning arbetar enskilt och tillsammans med andra aktörer i samhället med olika förbyggande insatser för äldre, till exempel folkhälsodagar, läkemedelsgenomgångar och fallförebyggande arbete. Här är några saker som du som är äldre kan tänka på för att göra din vardag lite säkrare.

Vad kan du göra för att din vardag ska bli lite säkrare?

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Richard Persson
    Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
    0670-169 74

Senast ändrad/granskad: