Lyssna på sidan Lyssna

Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Att försvara Sverige och värna om vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och där har alla en uppgift.

Medlemsskap i försvarsalliansen Nato

Sedan 7 mars 2024 är Sverige medlem i Nato. Vi är därmed en del av Natos gemensamma försvar tillsammans med övriga 31 medlemsnationer och deltar i försvarsplanering och övningar. Sverige bidrar även till Natos stående förband.

God förmåga till värdlandsstöd

Som medlem i Nato ska Sverige fortsätta att utveckla förmågan att kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd, så kallat värdlandsstöd. Det ska ske i nära samarbete med Försvarsmakten.

Om Nato-samarbetet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om Nato för barn på Lilla krisinfo.se Länk till annan webbplats.

Det militära försvaret

Medlemskapet i Nato innebär en stor förändring i Sveriges försvars- och säkerhetspolitik då försvaret av Sverige nu ingår i ett större sammanhang.


Det militära försvaret i Sverige består av Försvarsmakten med armé, marinen och flygvapnet. Försvarsmakten är den statliga myndigheten som ska upprätthålla och utveckla det militära försvaret. Till Försvarsmakten hör också Hemvärnet. Tillsammans ansvarar dessa för att försvara Sveriges territorium och våra gränser.

Läs mer om vad Försvarsmakten gör på forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om Nato på forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats.

Det civila försvaret

Det civila försvaret handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och säkerställa att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Då ska även det civila försvaret kunna stödja Försvarsmakten.


Att Sverige är medlem i Nato innebär andra förutsättningar och riktlinjer än tidigare för den civila beredskapen.

Följande sju civila förmågor är särskilt prioriterade för att stärka den civila motståndskraften i medlemsländerna:

 • Hantering av stora mängder skadade.
 • Motståndskraftiga system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning.
 • Motståndskraftig energiförsörjning.
 • Motståndskraftiga civila kommunikationssystem.
 • Säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner.
 • Effektiv hantering av okontrollerade befolkningsrörelser.
 • Motståndskraftiga transportsystem.

Läs mer om Natos civila beredskapsarbet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Kommunens roll i totalförsvaret

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat ett avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar. Överenskommelsen reglerar vilka uppgifter som Strömsund och alla andra kommuner och regioner har i det civila försvaret. Fokus ligger framför allt på att:

 • Värna civilbefolkningen.
 • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.
 • Lämna stöd till Försvarsmakten.

Totalförsvarsplikt för alla mellan 16 och 70 år

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade, då får du en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

Läs mer om det svenska civila beredskapssystemet på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Richard Persson
  Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
  0670-169 74

Senast ändrad/granskad: