Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Att försvara Sverige och värna om vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och där har alla en uppgift.

Det militära försvaret

Det militära försvaret i Sverige består av Försvarsmakten med armé, marinen och flygvapnet. Försvarsmakten är den statliga myndigheten som ska upprätthålla och utveckla det militära försvaret. Till Försvarsmakten hör också Hemvärnet. Tillsammans ansvarar dessa för att försvara Sveriges territorium och våra gränser.

Läs mer om vad Försvarsmakten gör på forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det civila försvaret

Det civila försvaret handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Då ska även det civila försvaret kunna stödja Försvarsmakten.

Kommunens roll i totalförsvaret

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat ett avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar. Överenskommelsen reglerar vilka uppgifter som Strömsund och alla andra kommuner och regioner har i det civila försvaret. Fokus ligger framför allt på att:

  • Värna civilbefolkningen.
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.
  • Lämna stöd till Försvarsmakten.

Totalförsvarsplikt för alla mellan 16 och 70 år

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade, då får du en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

Läs mer om det svenska civila beredskapssystemet på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Richard Persson
    Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
    0670-169 74

Senast ändrad/granskad: