Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Vy från landsbygden

Bredband på landsbygden

Det finns flera aktörer som bygger ut fibernät i kommunen. Sök på din adress via länkarna längre ner på sidan för att se om du kan beställa en fiberanslutning.

Finansiering

Kommunen har sedan 2015 haft en årlig investeringsram för utbyggnad av det kommunala stadsnätet. Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramens storlek och kommunstyrelsen beslutar om hur medlen ska användas och vad som ska prioriteras.

Bidrag

Strömsunds kommun söker bidrag för att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygden. För att få bidrag krävs alltid medfinansiering från nätägaren.


Att bygga digital infrastruktur kräver stora investeringar och kommunens ekonomiska möjligheter att investera styr takten på fortsatt utbyggnad.

Det krävs också en egeninsats i form av anslutningsavgift från hushåll och företag i de områden nätet byggs ut.

Bredband genom olika tekniker:

  • Fiberbredband kommer genom till exempel ett stadsnät. Optisk fiber måste dras till fastigheten och anslutas till ett fibernät. Fast uppkoppling via fiber innebär i det närmaste obegränsad kapacitet.
  • Mobilt bredband kommer via det mobila nätet (radio-sändare). Används vanligen i mobiltelefonen eller genom ett modem som kopplas till din dator. En förutsättning är dock att det finns täckning.
  • Bredband via satellit Om du bor där det inte finns täckning av vanliga nät, kan du använda satellit för ditt bredband.
  • ADSL är bredband från telefonledningen. I takt med att kopparnätet avvecklas kommer bredband via telefonledningen att fasas ut.

Fakta

Kommunens mål är att så många som möjligt ska få tillgång till bredband i någon form.


Rättigheter till bredband

Enligt svensk lag ska alla ha möjlighet till grundläggande Internet, vilket innebär en anslutning på minst 10 Mbit/s.

Mer information om den statliga garantin

Lagen är teknikneutral, vilket innebär att tillgången till Internet är det viktiga, inte med vilken teknik anslutningen sker.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: