Lyssna på sidan Lyssna

Närvård Frostviken

Närvård Frostviken är ett samarbetsavtal mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att ge invånarna i området en god och kostnadseffektiv vård.

Närvårdsnämnden består av tre ledamöter från respektive huvudman. Syftet med samarbetet är att genom nära vård i samverkan under en nämnd åstadkomma en god kostnadseffektiv vård till befolkningen i Frostviken.


Strömsunds kommun är huvudarbetsgivare.

Verksamheten omfattar

  • primärvård vid hälsocentral
  • ambulans
  • särskilt boende
  • gemensamhetsboende
  • hemtjänst
  • hemsjukvård.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal närvård Frostviken

Namn

Titel

Telefonnummer

Lars Kvemo

Närvårdschef

0672-41 67 06

Emma Persson

Biträdande närvårdschef

0672-41 67 09


Lars Kvemo

Närvårdschef

0672-41 67 06

Logotype: Närvård Frostviken.

Fakta

  • Ansvarig nämnd: Gemensam nämnd för Närvård  Frostviken
  • Närvård Frostviken är ett samarbete mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.
  • Upptag­nings­området är 45 kvadratmil stort.
  • 3 procent av kommunens budget (2023).

Kontakta oss

Närvård Frostviken

Gäddede hälsocentral, Storgatan 30

833 61 Gäddede

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: