Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Närvård Frostviken

Närvård Frostviken är ett samarbetsavtal mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att ge invånarna i området en god och kostnadseffektiv vård.

Närvårdsnämnden består av tre ledamöter från respektive huvudman. Syftet med samarbetet är att genom nära vård i samverkan under en nämnd åstadkomma en god kostnadseffektiv vård till befolkningen i Frostviken.


Strömsunds kommun är huvudarbetsgivare.

Verksamheten omfattar

 • primärvård vid hälsocentral
 • ambulans
 • särskilt boende
 • gemensamhetsboende
 • personliga assistentgrupper
 • hemtjänst
 • hemsjukvård
 • fotvård.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal närvård Frostviken

Namn

Titel

Telefonnummer

Lars Kvemo

Närvårdschef

0672-41 67 06

Emma Persson

Biträdande närvårdschef

0672-41 67 09


Lars Kvemo

Närvårdschef

0672-41 67 06

Logotype: Närvård Frostviken.

Fakta

 • Ansvarig nämnd: Gemensam nämnd för Närvård  Frostviken
 • Närvård Frostviken är ett samarbete mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.
 • Upptagningsområdet är 45 kvadratmil stort.
 • 3 procent av kommunens budget (2022).

Kontakta oss

Närvård Frostviken

Gäddede hälsocentral, Storgatan 30

833 61 Gäddede

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: